Studenter på forelesning

Nordområdeprogrammet

Nordområdeprogrammet skal bidra til økt kunnskap om nordområdene gjennom høyere utdanningssamarbeid mellom norske aktører og aktører i Canada, Japan, Kina, Russland, Sør-Korea og USA. I programperioden 2013-2018 har det blitt tildelt midler til 51 prosjekt. Det er for tiden ingen aktive utlysninger. 

Nettverk for framtida

Midlar frå SIU førte nyleg forskarar frå eitt av verdas beste fagmiljø til Bergen, for å intensivera samarbeid som ka...

Publisert: 09.05.2017

Oppdatert januar 2018

Read this page in English

Ny utlysning i 2018

Neste utlysning kommer i 2018. Det forventes utlysning av midler både til 4-årige og 2-årige prosjektsamarbeid. Mer informasjon kommer i løpet av våren 2018.

Les nyhetssak om utdanningssamarbeid i nord: Styrking i nord (jan. 2018)

Tildelinger 2013 - 2018

Er du interessert i å vite mer om hvilke prosjekter som har fått tildelt midler i forrige periode, se her:

Tildelinger av prosjekter i Nordområdeprogrammet 2013 - 2018

Ekstern evaluering av Nordområdeprogrammet (2013-2018)

Det ble i 2017 gjennomført en ekstern evaluering av Nordområdeprogrammet av Ideas2evidence. Rapporten inkluderer også anbefalinger for innhold i et nytt Nordområdeprogram. Ønsker å vite mer? Klikk for rapporten i fullversjon her.

Andre ressurser om nordområdene

Tildelte prosjekter rapporterer årlig sine resultater til SIU, og dette danner grunnlaget for SIUs rapport til Utenriksdepartementet. Se siste årsrapport til UD her: Årsrapport for Nordområdeprogrammet 2016

SIU formidler dessuten informasjon om Nordområdene gjennom nyhetsartikler fra prosjekter.  Se noen relevante saker lenket inn under:

USN and McMaster University team up to tackle the effects of global health issues on Arctic communities

Forskere vil forutsi hvordan isbreene smelter

Sammen med japanere skal de forske på permafrosten

Et lite stykke Japan - i Alta

La oss seile til Japan

Ser mulighetene i Norge

Naboer i nord

Satellitter skal sikre nordområdene

Bakgrunn for Nordområde-programmet

Det overordnede målet for programmet er å øke, styrke og formidle kunnskap om nordområdene.

Mye av det vi forstår som «nordområdekunnskap» er grenseoverskridende temaer, slik som klima, miljø, ressurser, transport/logistikk, økonomi og urfolksspørsmål. Felles kunnskapsutvikling skal legge til rette for samarbeid om landenes felles utfordringer slik disse framgår av regjeringens nordområdesatsing.

Nordområdeprogrammet har en økonomisk ramme på 53 millioner kroner for programperioden. Programmet finansieres av Utenriksdepartementet og administreres av SIU.
For mer informasjon fra Regjeringens satsning på nordområdene, se https://www.regjeringen.no/no/tema/nordomradene/id1154/

Mer informasjon

Dersom du har spørsmål om Nordområdeprogrammet kan disse rettes til Unni Kvernhusvik Sagberg .

Publikasjoner

SIU report series 02/2018: Evaluation of the High North Programme


Kontakt


Prioriterte samarbeidsland

Interessert i å vite mer om de prioriterte samarbeidslandene for Norge på kunnskapsfeltet? Les mer om de enkelte landene på de ulike landssidene