SIU har blitt Diku – Direktoratet for internasjonalisering og kvalitetsutvikling i høyere utdanning. Det vil komme et nytt nettsted tidlig 2019.

Studenter jobber og diskuterer i gruppe sammen

Nordisk-russisk samarbeid

Det nordisk-russiske samarbeidsprogrammet gir støtte til samarbeid om høgare utdanning og forsking mellom nordiske og russiske institusjonar og organisasjonar. Programmet er basert på felles prioriteringar og finansiering mellom Nordisk ministerråd og russiske utdannings- og forskingsstyresmakter.

Aktuelt - kva skjer?

Det er ikkje planlagt utlysing av midlar til nordisk-russisk utdanningssamarbeid i 2018. Informasjon om midlar til nordisk-russiske forskingsprosjekt finst hos NordForsk.

Mål med programmet

Det overordna målet med programmet er å promotere kontakt innan utdanning og forsking, for å styrke berekraftig sosial og økonomisk utvikling i Norden og Russland. Programmet har som mål å initiere langsiktige og gjensidig nyttige partnarskap mellom dei involverte institusjonane. Programmet støttar aktivitetar som har ein tilleggsverdi i forhold til bilateralt samarbeid om utdanning og forsking mellom dei ulike nordiske landa og Russland. 

Sjå dei engelskspråklege sidene for meir informasjon.

Kontakt


SIUs prosjektkatalog


Russland - faktaside

Russisk flagg

Her kan du lese mer om utdanningssystemet i Russland:

Russland: forskning og utdanning