SIU har blitt Diku – Direktoratet for internasjonalisering og kvalitetsutvikling i høyere utdanning. Det vil komme et nytt nettsted tidlig 2019.

INTPART - Globus

INTPART

Internasjonale partnerskap for fremragende utdanning, forskning og innovasjon

Formålet er å utvikle verdensledende fagmiljøer i Norge gjennom langsiktig internasjonalt samarbeid. 

INTPART informasjonsmøter

INTPART 2018 utlysningen presenteres som del av informasjonsmøtet om årets utlysninger på konferansen IK-18 i Bodø, tirsdag 13. mars kl. 15:00-16:30.

I forkant av INTPART programmets 2017 utlysning, ble det holdt både informasjonsmøter og webinar.

Informasjonsmøtet ble holdt i Oslo 14 mars 2017. 

Presentasjonene fra informasjonsmøtene kan lastes ned her

Webinaret ble holdt online den 25. april 2017.

INTPART webinaret er fremdeles tilgjengelig i SIU's webinarakiv