INTPART - Globus

INTPART

Internasjonale partnerskap for fremragende utdanning, forskning og innovasjon

Formålet er å utvikle verdensledende fagmiljøer i Norge gjennom langsiktig internasjonalt samarbeid. 

Havstormer, sykloner og et norsk-japansk samarbeid

Kommer havstormene til å bli større og verre i framtiden? Og hvilke veier kommer de til å ta? Dette er brennende spør...

Publisert: 27.06.2017

Aktuelt

Nye INTPART midler vil lyses ut i mars 2018, med søknadsfrist 24. april 2018.

Internasjonale partnerskap for fremragende utdanning, forskning og innovasjon (INTPART).

INTPART skal legge til rette for varige relasjoner med sterke fagmiljøer i de prioriterte landene Brasil, Canada, India, Japan, Kina, Russland, Sør-Afrika og USA. Som pilot i 2017, utlyses et avgrenset beløp for næringsrettede samarbeid med kun Tyskland og Frankrike.

Programmet samadministreres av SIU og Norges Forskningsråd.

INTPART er ment å resultere i:

  • Varige partnerskap mellom norske forsknings- og utdanningsinstitusjoner og verdensledende vitenskapelige miljøer i utlandet
  • Felles kurs, seminarer og studieprogrammer
  • Internasjonale fellesgrader mellom partnerskapsinstitusjonene
  • Mobilitet av studenter og forskere, samt strukturer for dette
  • Felles artikler og publikasjoner mellom forskere og/eller studenter
  • Nye forskningssøknader
  • Samarbeid med arbeid- og næringsliv og innovasjonsrettete aktiviteter 

Utdanningssamarbeidet skal, så langt mulig, integreres i institusjonenes øvrige utdanningstilbud, og må ha et omfang utover samarbeid mellom individuelle forskere og doktorgradskandidater. 

Tidligere utlysninger

En kort sammendrag fra de ulike prosjekt kan finnes i Forskningsrådets Prosjektbank ved å skrive "INTPART" i søkefeltet.

INTPART-tildelingen i 2017

INTPART-tildelingen i 2016 

INTPART-tildelingen i 2015