INTPART - Globus

INTPART

Internasjonale partnerskap for fremragende utdanning, forskning og innovasjon

Formålet er å utvikle verdensledende fagmiljøer i Norge gjennom langsiktig internasjonalt samarbeid. 

Havstormer, sykloner og et norsk-japansk samarbeid

Kommer havstormene til å bli større og verre i framtiden? Og hvilke veier kommer de til å ta? Dette er brennende spør...

Publisert: 27.06.2017

Aktuelt

Nye INTPART midler med søknadsfrist 25. april 2018 er lyst ut.

Internasjonale partnerskap for fremragende utdanning, forskning og innovasjon (INTPART).

INTPART skal legge til rette for varige relasjoner med sterke fagmiljøer i de prioriterte landene Brasil, Canada, India, Japan, Kina, Russland, Sør-Afrika og USA. 

Pilotprosjektet med et avgrenset beløp for næringsrettede samarbeid med kun Tyskland og Frankrike er viderført.

Programmet samadministreres av SIU og Norges Forskningsråd.

INTPART er ment å resultere i: 

  • Langsiktige internasjonale partnerskap mellom norske forsknings- og utdanningsinstitusjoner og verdensledende internasjonale forsknings-grupper.
  • Opprettelse og institusjonalisering av felles kurs, seminar og utdanningsprogram.
  • Internasjonale fellesgrader.
  • Mobilitet av studenter og forskere samt strukturer som støtter dette.
  • Felles publikajoner mellom forskere og/eller studenter i partnerskapet.
  • Nye forskningssøknader
  • Samarbeid med arbeidsliv og innovasjonsrettede aktiviteter.

Tidligere utlysninger:

En kort sammendrag fra de ulike prosjekt kan finnes i Forskningsrådets Prosjektbank ved å skrive "INTPART" i søkefeltet.

INTPART-tildelingen i 2017

INTPART-tildelingen i 2016 

INTPART-tildelingen i 2015