InternAbroad

InternAbroad

InternAbroad skal tilrettelegge for økt bruk av internasjonal praksismobilitet for studenter fra Norge.

Praksisperioden kan foregå i Brasil, Russland, India, Kina, Sør-Afrika, Japan, USA eller Canada.

Norge trenger studenter med internasjonal arbeidserfaring

– Vi ønsker at flere studenter reiser ut og får internasjonal arbeidserfaring. Pilotprogrammet InternAbroad skal få f...

Publisert: 27.06.2017

Søknad

Nye midler til InternAbroad prosjekt er nå lansert, med søknadsfrist 25. September 2018.

Gjennom InternAbroad kan norske høyere utdanningsinstitusjoner søke om inntil NOK 300 000 over en 2-årsperiode til å etablere ordninger for studiepoenggivende internasjonale praksisopphold.

Søknaden må sendes via SIUs online søknadssystem Espresso

Se vedlegget InternAbroad 2018-Call for applications for mer informasjon.

Søknadsfrist: 25.09.2018
Utlysningsdato: 12.03.2018

Kommende frister


Kontakt


Webinar om InternAbroad utlysningen

Webinar om InternAbroad og flere andre ordninger vil bli avholdt 5. Juni mellom kl. 10:00-11:30 (selve Internabroad kl. 10:40-11).

Video fra fjorårets webinar ligger ute på SIUs webinararkiv 


Prioriterte samarbeidsland