SIU har blitt Diku – Direktoratet for internasjonalisering og kvalitetsutvikling i høyere utdanning. Det vil komme et nytt nettsted tidlig 2019.

InternAbroad

InternAbroad

InternAbroad skal tilrettelegge for økt bruk av internasjonal praksismobilitet for studenter fra Norge.

Praksisperioden kan foregå i Brasil, Russland, India, Kina, Sør-Afrika, Japan, USA eller Canada.

Søknad

Nye midler til InternAbroad prosjekt er nå lansert, med søknadsfrist 25. September 2018.

Gjennom InternAbroad kan norske høyere utdanningsinstitusjoner søke om inntil NOK 300 000 over en 2-årsperiode til å etablere ordninger for studiepoenggivende internasjonale praksisopphold.

Søknaden må sendes via SIUs online søknadssystem Espresso

Se vedlegget InternAbroad 2018-Call for applications for mer informasjon.

Søknadsfrist: 25.09.2018
Utlysningsdato: 12.03.2018

Kontakt


Webinar om InternAbroad utlysningen

Søkerwebinar, der du kan få tips, råd og svar på spørsmål om søknaden din til InternAbroad avholdes 30. August kl. 14:15-15:00.

Webinaret som ble holdt 5. juni, der mer generell informasjon ble gitt, ligger i SIUs webinararkiv og InternAbroad informasjonen startet da ca. 42 minutter ut i webinaret.


Prioriterte samarbeidsland


Linker