InternAbroad

InternAbroad

InternAbroad skal tilrettelegge for økt bruk av internasjonal praksismobilitet for studenter fra Norge.

Praksisperioden kan foregå i Brasil, Russland, India, Kina, Sør-Afrika, Japan, USA eller Canada.

Midlar til internasjonalt utdanningssamarbeid

Er du interessert i internasjonalt samarbeid innan høgare utdanning? Les meir her for å finna ut om du kan søka...

Publisert: 22.06.2017

Aktuelt

En ny utlysning av midlert til InternAbroad prosjekt er nå lansert. Søknadsfrist 25. September 2018. Se "InternAbroad 2018-Call for applications" nedenfor, for flere detaljer.

Om programmet

InternAbroad er et pilotprogram utviklet av SIU og støttet av Innovasjon Norge.

Norske høyere utdanningsinstitusjoner kan søke om inntil NOK 300 000 over en 2-årsperiode til å etablere faste ordninger for studiepoenggivende praksisopphold i utlandet som studentene gjennomfører som en del av graden sin ved hjemmeinstitusjonen. Det forventes at ordninger som etableres i denne perioden er langsiktige og inngår i institusjonenes egen drift etter at prosjektet er avsluttet. I tillegg til finansiering vil SIU tilby en rådgivningspakke i form av workshops for å utvikle og dele beste praksis. Innovasjon Norge vil dele nettverk og hjelpe med å koble relevante aktører.

Partnerland

Pilotfasen av InternAbroad er finansiert med midler fra UTFORSK og Partnerskapsprogrammet for Nord-Amerika. KD har og gitt en ekstratildeling spesielt rettet mot Brasil. Praksisoppholdene må derfor finne sted i ett eller flere av de prioriterte samarbeidslandene som disse programmene er rettet mot: Brasil, Kina, India, Japan, Russland, Sør-Afrika, Canada eller USA. 

2017 tildelingen

SIU tildelte i 2017 runden støtte til 16 InternAbroad prosjekt. Via disse prosjektene vil hele 130 studenter kunne få delta i studiepoenggivende praksis i ett av partnerlandene. 90 % av disse studentene vil være i partnerlandet i mer enn 3 måneder og jobbe i lokale bedrifter. En god del vil samtidig også ta kurs ved et partneruniversitet. Litt over halvparten av studentene vil være på masternivå og resten på bachelornivå.

Flest prosjekt ble tildelt innen fagfeltet økonomi og ledelse, men det er også en del prosjekt innen ingeniørfag samt noe innen media og sosialt arbeid. Se oversikt over prosjekttildelinger under "Vedlegg og lenker" nederst på siden.

Kommende frister


Kontakt


Webinar om InternAbroad utlysningen

Webinaret 25. april 2018 er utsatt. Nytt tidspunkt vil bli annonsert snart.

Video fra fjorårets webinar ligger ute på SIUs webinararkiv 


Prioriterte samarbeidsland