SIU har blitt Diku – Direktoratet for internasjonalisering og kvalitetsutvikling i høyere utdanning. Det vil komme et nytt nettsted tidlig 2019.

Studenter samarbeider på studentkantina

Eurasiaprogrammet

Eurasiaprogrammet støttar prosjektsamarbeid mellom institusjonar i Noreg og Armenia, Aserbajdsjan, Georgia, Kasakhstan, Kirgisistan, Kviterussland, Moldova, Tadsjikistan og Ukraina. 

Søknad

Ny utlysning for toårige prosjekter er publisert. For mer informasjon, vennligst se utlysning og retningslinjer nederst på siden. 

Søknadsfrist: 15.02.2019

Fornying og internasjonalisering av høyere utdanning

Målet med Eurasiaprogrammet er å bidra til fornying og internasjonalisering av høyere utdanning i samarbeidslandene som et ledd i å bygge en basis for politiske og økonomiske reformer, stimulere til bærekraftig utvikling, øke utdanningsnivået i befolkningen og å øke respekten for menneskerettighetene. 

Programmet er basert på en avtale mellom SIU og Utanriksdepartementet som dekker perioden 2015 til 2020. Prosjektmidler blir delt ut for årene 2016 til 2019. Totalrammen for programmet er 165 millioner kroner.

Hvem kan delta?

Alle godkjente høyere utdanningsinstitusjoner i Norge og samarbeidslandene kan ta del i programmet. Eurasiaprogrammet støtter både flerårige samarbeidsprosjekt og mer kortvarige aktiviteter. Et mål med programmet er å bygge opp langsiktig samarbeid mellom institusjoner i samarbeidslandene og Norge. Prosjekt bør derfor støtte opp under di involverte institusjonene sine prioriteringer og strategier, og må ha støtte fra ledelsen ved institusjonene.

Hovudparten av informasjonen om Eurasiaprogrammet blir lagt ut dei engelskspråklege sidene.

Kontakt