SIU har blitt Diku – Direktoratet for internasjonalisering og kvalitetsutvikling i høyere utdanning. Det vil komme et nytt nettsted tidlig 2019.

Studenter samarbeider på studentkantina

Eurasiaprogrammet

Eurasiaprogrammet støttar prosjektsamarbeid mellom institusjonar i Noreg og Armenia, Aserbajdsjan, Georgia, Kasakhstan, Kirgisistan, Kviterussland, Moldova, Tadsjikistan og Ukraina. 

Aktuelt - hva skjer?

Foreløpig tildeling langsiktige prosjekt (3 år)

Foreløpig tildeling for Eurasia 2017 tre-årige prosjekt er publisert under vedlegg og lenker. Alle søkere får tilsendt svarbrev sammen med evaluering av søknaden i begynnelsen av april.

Hoveddelen av informasjonen om Eurasiaprogrammet blir lagt ut på de engelskspråklige sidene.

Kontakt