Studenter samarbeider på studentkantina

Eurasiaprogrammet

Eurasiaprogrammet støttar prosjektsamarbeid mellom institusjonar i Noreg og Armenia, Aserbajdsjan, Georgia, Kasakhstan, Kirgisistan, Kviterussland, Moldova, Tadsjikistan og Ukraina. 

Midlar til internasjonalt utdanningssamarbeid

Er du interessert i internasjonalt samarbeid innan høgare utdanning? Les meir her for å finna ut om du kan søka...

Publisert: 22.06.2017

Aktuelt - hva skjer?

Tildeling langsiktige prosjekt (3 år)

Tildelingen for Eurasia 2017 tre-årige prosjekt vil være klar i slutten av mars. Resultatene publiseres på nettsidene.

Foreløpig tildeling 2017 – kortvarige prosjekt

Foreløpig tildeling for kortvarige prosjekter er publisert under vedlegg og lenker. Alle søkere får tilsendt svarbrev sammen med evaluering av søknaden.

Hoveddelen av informasjonen om Eurasiaprogrammet blir lagt ut på de engelskspråklige sidene.

Kontakt