SIU har blitt Diku – Direktoratet for internasjonalisering og kvalitetsutvikling i høyere utdanning. Det vil komme et nytt nettsted tidlig 2019.

To studenter som samarbeider i studentkantina

Samarbeid med land utenfor EU

Utvikling av fellesgrader mellom norske og utenlandske høyere utdanningsinstitusjoner er høyt prioritert. Samarbeid for gjennomføring av felles masterprogrammer videreføres i store trekk i Erasmus+. 

Eurasiaprogrammet

Eurasiaprogrammet støttar prosjektsamarbeid mellom institusjonar i Noreg og Armenia, Aserbajdsjan, Georgia, Kasakhstan, Kirgisistan, Kviterussland, Moldova, Tadsjikistan og Ukraina. 

Les mer
Indiaprogrammet

Diku tildeler gjennom INCP-programmet prosjektmidler til norske høyere utdanningsinstitusjoner som ønsker å etablere samarbeid med institusjoner i India.

Det er for øyeblikket ingen åpen utlysning i dette programmet. 

Les mer
InternAbroad

InternAbroad skal tilrettelegge for økt bruk av internasjonal praksismobilitet for studenter fra Norge.

Praksisperioden kan foregå i Brasil, Russland, India, Kina, Sør-Afrika, Japan, USA eller Canada.

Les mer
INTPART

Internasjonale partnerskap for fremragende utdanning, forskning og innovasjon

Formålet er å utvikle verdensledende fagmiljøer i Norge gjennom langsiktig internasjonalt samarbeid. 

Les mer
Nordisk-russisk samarbeid

Det nordisk-russiske samarbeidsprogrammet gir støtte til samarbeid om høgare utdanning og forsking mellom nordiske og russiske institusjonar og organisasjonar. Programmet er basert på felles prioriteringar og finansiering mellom Nordisk ministerråd og russiske utdannings- og forskingsstyresmakter.

Les mer
Nordområdeprogrammet

Nordområdeprogrammet skal bidra til økt kunnskap om nordområdene gjennom høyere utdanningssamarbeid mellom norske aktører og aktører i Canada, Japan, Kina, Russland, Sør-Korea og USA. I programperioden 2013-2018 har det blitt tildelt midler til 51 prosjekt. Det er for tiden ingen aktive utlysninger. 

Les mer
NORPART

NORPART (Norwegian Partnership Programme for Global Academic Cooperation) støtter utdanningssamarbeid og studentmobilitet mellom utdanningsinstitusjoner i Norge og utviklingsland. 

Les mer
Partnerskapsprogram for Nord-Amerika

Programmet gir støtte til faglig fundert samarbeid, med sikte på langsiktige og institusjonelt forankrede samarbeidsrelasjoner med Canada og USA.

Les mer
Russlandsprogrammet

Program for samarbeid om høyere utdanning med Russland gir støtte til samarbeid mellom universiteter og høyskoler i Russland og Norge.

Les mer
UTFORSK

Programmet gir støtte til samarbeid i høyere utdanning med sikte på å skape varige samarbeidsrelasjoner mellom norske fagmiljøer og partnere i Brasil, India, Japan, Kina, Russland og Sør-Afrika.

Les mer