SIU har blitt Diku – Direktoratet for internasjonalisering og kvalitetsutvikling i høyere utdanning. Det vil komme et nytt nettsted tidlig 2019.

Norgeskunnskap i utlandet

Norgeskunnskap i utlandet

Ordningen for Norgeskunnskap i utlandet retter seg mot universiteter og høgskoler rundt om i verden som tilbyr undervisning i norsk språk og litteratur. Ordningen administreres av Diku på vegne av Kunnskapsdepartementet. Utenriksdepartementet finansierer deler av ordningen. 

- Har aldri før delt ut så mye penger i Erasmus+

-Det er ekstra gledelig å se den store søkermengden fra grunnopplæring. Til sammen har SIU delt ut 211 millioner kron...

Publisert: 12.07.2018

Støtte til kurs og konferanser ved norske universiteter

Diku tildeler støtte til norske universitet og høgskoler som arrangerer kurs, konferanser o.l. for studenter i utlandet som lærer seg norsk og for norsklektorer ansatt ved utenlandske læresteder. 

Søknad

Inntil videre behandles disse søknadene fortløpende.

Søknad sendes norgeskunnskap@diku.no