SIU har blitt Diku – Direktoratet for internasjonalisering og kvalitetsutvikling i høyere utdanning. Det vil komme et nytt nettsted tidlig 2019.

Nordplus profilbilde - to studenter

Nordplus Høyere utdanning

Nordplus høyere utdanning er Nordisk ministerråds utdanningsprogram for støtte til samarbeid innen høyere utdanning i Norden og Baltikum. Programmet støtter samarbeid mellom utdanningsinstitusjoner, som f.eks. støtte til mobilitet for studenter og ansatte, og prosjekt/nettverksamarbeid.

Gjennom Nordplus Høyere utdanning kan læresteder søke om mobilitetsmidler til utveksling med læresteder i andre Nordplus land for lærere og studenter på bachelor og masternivå i inntil ett år. Målet for Nordplus høyere utdanning er å bidra til samarbeid mellom institusjoner innen høyere utdanning i deltakerlandene og til å etablere nettverk for utveksling og spredning av erfaringer, gode eksempler og innovative resultater. 

Hvem kan delta?

Alle offentlige og private læresteder, institusjoner og organisasjoner som jobber med høyere utdanning i Norden og Baltikum.

Hvordan søke?

Søknader leveres elektronisk gjennom Dikus søknadssystem Espresso. Mer informasjon programmet finner du på hjemmesiden til Nordplus.

Studenter og ansatte ved institusjonene må forhøre seg ved egen institusjon om muligheter for utveksling gjennom Nordplusprogrammet.

Neste søknadsfrist er 1. februar 2019, kl. 23.59.