SIU har blitt Diku – Direktoratet for internasjonalisering og kvalitetsutvikling i høyere utdanning. Det vil komme et nytt nettsted tidlig 2019.

Sun Voyager skulptur av Jón Gunnar Árnason i Reykjavík - Island

Island: Arctic Research and Studies

Programmet er et samarbeid mellom det norske- og det islandske utenriksdepartementet. Fondet har en ramme på totalt 150 000 Euro. Målet er å stimulere til økt vitenskapelig samarbeid mellom offentlige og private norske og islandske institusjoner når det gjelder arktisk forskning og høyere utdanning.

Utenlandslektor: - Stor faglig frihet!

Diku lyser nå ut ledige utenlandslektorat: Ulla Stang Dahl er utenlandslektor i Arkhangelsk i Russland. Her undervise...

Publisert: 27.02.2019

Programmet ble opprettet høsten 2011 etter et ønske fra norsk og islandsk utenriksdepartement om tettere samarbeid innen arktisk forskning og utdanning. 

Iceland

The Icelandic Centre for Research - Rannis

Borgartún 30, 105 Reykjavik, Iceland

Telephone: +354 515 5800

Contact person: Óskar Eggert Óskarsson

Email: oeo@rannis.is / rannis@rannis.is

http://www.rannis.is/sjodir/menntun/arctic-studies (Icelandic)

http://www.arcticstudies.is/ (English)

 

Norway

Norwegian Centre for International Cooperation in Education – SIU

P.o. Box 1093, N-5809 Bergen, Norway / Visitor address: Vaskerelven 39

Telephone: +47 55 30 38 00

Contact person: Synne Lysberg

Email: synne.lysberg@siu.no

Kontakt