SIU har blitt Diku – Direktoratet for internasjonalisering og kvalitetsutvikling i høyere utdanning. Det vil komme et nytt nettsted tidlig 2019.

Sun Voyager skulptur av Jón Gunnar Árnason i Reykjavík - Island

Island: Arctic Research and Studies

Programmet er et samarbeid mellom det norske- og det islandske utenriksdepartementet. Fondet har en ramme på totalt 150 000 Euro. Målet er å stimulere til økt vitenskapelig samarbeid mellom offentlige og private norske og islandske institusjoner når det gjelder arktisk forskning og høyere utdanning.

Vil øke samarbeidet med japanske partnere

Norge har som mål å øke utdanningssamarbeid med Japan. I midten av oktober var flere japanske institusjoner samlet fo...

Publisert: 15.11.2017

Programmet ble opprettet høsten 2011 etter et ønske fra norsk og islandsk utenriksdepartement om tettere samarbeid innen arktisk forskning og utdanning. 

Iceland

The Icelandic Centre for Research - Rannis

Borgartún 30, 105 Reykjavik, Iceland

Telephone: +354 515 5800

Contact person: Óskar Eggert Óskarsson

Email: oeo@rannis.is / rannis@rannis.is

http://www.rannis.is/sjodir/menntun/arctic-studies (Icelandic)

http://www.arcticstudies.is/ (English)

 

Norway

Norwegian Centre for International Cooperation in Education – SIU

P.o. Box 1093, N-5809 Bergen, Norway / Visitor address: Vaskerelven 39

Telephone: +47 55 30 38 00

Contact person: Synne Lysberg

Email: synne.lysberg@siu.no

Kontakt