Mobilitet i Europa

Mobilitet i Europa

Student- og ansattutveksling til partnere i de 28 EU-landene, de tre EFTA/EØS-landene samt Makedonia og Tyrkia. 

Erasmus+ praksisopphold: En perfekt vei inn i arbeidslivet

– Praksisopphold i Europa etter studiene, med Erasmus-stipend, er et flott tilbud for studentene, sier Mette Oftebro...

Publisert: 21.06.2017

Erasmus+ Mobilitet i Europa gir norske høyere utdanningsinstitusjoner mulighet til å gi sine studenter og ansatte støtte til å reise på utveksling i Europa. Studenter kan reise på studie- og praksisutveksling, og ansatte kan reise på undervisnings- og opplæringsutveksling.

Aktuelt:

Kommende frister:

  • Interimrapportering for 24-måneders prosjekter i 2017: 30.05.2018

Publikasjoner

Nasjonal handlingsplan for norsk deltakelse i utdanningsdelen av Erasmus+


Kontakt

E-posthenvendelser sendes til erasmus@siu.no.


Erasmus+ håndboken

Erasmus+ håndboken er et helpemiddel for koordinatorer. Håndboken er laget av SIU etter innspill fra Erasmus-koordinatorene.

Les mer i Erasmus+ håndboken


Nasjonal handlingsplan for Erasmus+

Hvordan skal vi få til ikke bare mer, men også bedre internasjonalt samarbeid gjennom hele utdanningsløpet? Og hvem har ansvaret for å gjøre hva? Les mer om dette i den nasjonale handlingsplanen for Erasmus+.

Nasjonal handlingsplan for norsk deltakelse i utdanningsdelen av Erasmus+


Mobility Tool+

Mobility Tool+ er Europakommisjonen sitt verktøy for administrasjon av Erasmus+-prosjekter.


Europakommisjonen sine nettsider for Erasmus+


Erasmus+ Programguide

Erasmus+ Programguide gir en grundig oversikt over tiltakene i Erasmus+-programmet. Den inneholder detaljert informasjon om vilkår, prioriteringer og gjennomføring av prosjekter.

2018-prosjekter: Erasmus+ Programguide (pdf)

Erasmus+ Mann med megafon logo