SIU har blitt Diku – Direktoratet for internasjonalisering og kvalitetsutvikling i høyere utdanning. Det vil komme et nytt nettsted tidlig 2019.

Mobilitet i Europa

Mobilitet i Europa

Student- og ansattutveksling til partnere i de 28 EU-landene, samt Island, Liechtenstein, Makedonia, Serbia og Tyrkia. 

Erasmus+: Rekordstore midlar er lyst ut

Den samla utlysinga i Erasmus+ for 2019 er større enn nokon gong, med bortimot 30 milliardar kroner til tiltak innan...

Publisert: 12.11.2018

Erasmus+ mobilitet i Europa gir norske høyere utdanningsinstitusjoner mulighet til å gi sine studenter og ansatte støtte til å reise på utveksling i Europa. Studenter kan reise på studie- og praksisutveksling, og ansatte kan reise på undervisnings- og opplæringsutveksling.

Aktuelt:

Kommende frister:

  • NB! Ny søknadsfrist 2019-prosjekter: 12.02.2019 kl. 12.00
  • Sluttrapport for 16-måneders 2018-prosjekter: 30 dager etter prosjektslutt
  • Interimrapportering for 16-måneders 2018-prosjekter: 23.11.2018

Kontakt

E-posthenvendelser sendes til erasmus@siu.no.


Erasmus+-håndboken


Mobility Tool+

Mobility Tool+ er Europakommisjonen sitt verktøy for administrasjon av Erasmus+-prosjekter.


Erasmus+ Programguide

Erasmus+ Programguide 2019 gir en grundig oversikt over tiltakene i Erasmus+-programmet. Den inneholder detaljert informasjon om vilkår, prioriteringer og gjennomføring av prosjekter.


Europakommisjonen sine nettsider for Erasmus+


Nasjonal handlingsplan for Erasmus+

Hvordan skal vi få til ikke bare mer, men også bedre internasjonalt samarbeid gjennom hele utdanningsløpet? Og hvem har ansvaret for å gjøre hva? Les mer om dette i den nasjonale handlingsplanen for Erasmus+