Studenter jobber i laboratorium med legefrakk og måleapparater

Kunnskapsallianser

Kunnskapsallianser er partnerskap mellom høyere utdanning og arbeidsliv. Et hovedmål er å skape innovative løsninger på felles utfordringer.

Internasjonalisieringskonferansen IK18

Internasjonalt utdanningssamarbeid vil være i vinden som aldri før under Internasjonaliserings­konferansen IK18, 13.–...

Publisert: 30.11.2017

Aktuelt

Planlegger du å søke Kunnskapsallianser i 2018? Da kan du søke om prosjektetableringsstøtte (PES) til å utvikle søknad til Erasmus+ kunnskapsallianser. Andre søknadsfrist i 2017 er 1. november 2017, kl. 15:00.

Om Erasmus+ kunnskapsallianser

Kunnskapsallianser er Europeiske partnerskap der høyere utdanning, organisasjoner og private foretak kan delta. Her er noe av det du kan oppnå ved å delta i en kunnskapsallianse:

 • Samarbeide med prominente europeiske fagmiljøer fra høyere utdanning og næringsliv.
 • Produsere innovative løsninger.
 • Utvikle kurs som fremmer entreprenørskap hos undervisere, studenter og bedriftsansatte.
 • Heve kompetansen for å møte behov innen et fagfeltet eller bransje.
 • Utforme nye metoder for undervisning og læring.
 • Utveksle erfaringer på tvers av fag og sektor.

Et av hovedmålene for kunnskapsallianser er å modernisere Europas høyere utdanningssystem i tråd med EUs moderniseringsagenda for høyere utdanning. Dette inkluderer blant annet å:

 • Øke arbeidslivsrelevansen av høyere utdanning.
 • Styrke kvaliteten i høyere utdanning.
 • Å få kunnskapstriangelet, forskning, utdanning og innovasjon, til å fungere.
 • Prioritere god bruk av digitale verktøy som beskrevet i EUs kommunikasjon om åpen utdanning.

Partnerskapet

Et partnerskap må bestå av minst seks organisasjoner fra tre programland. Programlandene består av EU-medlemmer, Norege, Island, Liechtenstein, Tyrkia og Makedonia.

To av partnerne må være høyere utdanningsinstitusjoner og to må være virksomheter. Virksomheter er definert i Erasmus+ som foretak som driver med økonomisk virksomhet. Kommersielle bedrifter kan delta som både partnere eller stå som koordinator.

Organisasjoner fra land utenfor programlandene kan også delta som partner (ikke som koordinator). Vilkåret er at denne partneren gir en tydelig merverdi for prosjektet. Sveits er ikke et programland, og kommer derfor inn under denne kategorien. Informasjon om samarbeidsmuligheter med Sveits finner du her

Veiledning fra SIU

SIU kan bistå søkere med råd og veiledning i søknadsprosessen. Kunnskapsallianser er et sentralisert tiltak, som betyr at Europakommisjonen selv forvalter tiltaket og behandler søknadene. Dette gjør at SIU står friere til å følge tett opp norske søkere.

Mer informasjon

Mer informasjon om kunnskapsallianser finner du på Europakommisjonens nettsider og i Erasmus+ online programguide. Lenke til Erasmus+ programguide i pdf-format finner du i menyen til høyre. Hvis du klikker på "søknad" i venstremenyen, finner du nyttig informasjon om søknadsprosedyren.         

Oversikt over innvilgede kunnskapsallianser

Ønsker du å se eksempler på innvilgede kunnskapsallianser, kan du besøke Erasmus+ resultatplattform her. Velg menyknappen ved siden av søkefeltet og sett inn følgende søkekriterier:

 • Options: All options
 • Programme: Erasmus+
 • Action: KA2: Copperation for innovation and the Exchange of good practices
 • Action type: Knowledge Alliances for higer education

Du kan også lese om kunnskapsalliansen ECOSTAR for tips om hvordan lykkes med Erasmus+ kunnskapsallianse.

Kommende frister

Kommende frister


Publikasjoner

Nasjonal handlingsplan for norsk deltakelse i utdanningsdelen av Erasmus+


Kontakt


Erasmus+ Programguide

Erasmus+ Programguide gir en grundig oversikt over tiltakene i Erasmus+-programmet. Den inneholder detaljert informasjon om vilkår, prioriteringer og gjennomføring av prosjekter.

2016-prosjekter: Erasmus+ Programguide, Versjon 2 (2016)

2017-prosjekter: Erasmus+ Programguide, Versjon 1 (2017)

Erasmus+ Mann med megafon logo

Webinar om kunnskapsallianser

Her kan dere se webinar om kunnskapsallianser som SIU deltok på 1. desember 2016. Webinaret ble holdt av EACEA-EAC.

PowerPoint presentasjonene fra webinaret om kunnskapsallianser finner dere her.


Erasmus+ håndboken

Erasmus+ håndboken er et helpemiddel for koordinatorer. Håndboken er laget av SIU etter innspill fra Erasmus-koordinatorene.

Les mer i Erasmus+ håndboken


ErasmusPluss 30år

ErasmusPluss30 år logo

Vi er med og feirer 30-årsjubileet for Erasmuspluss-ordningen!


Fellessider for Erasmus+


Europakommisjonen sine nettsider for Erasmus+