SIU har blitt Diku – Direktoratet for internasjonalisering og kvalitetsutvikling i høyere utdanning. Det vil komme et nytt nettsted tidlig 2019.

Bøker i hylla - fra universitetsbiblioteket

Kapasitetsbygging

Gjennom Erasmus + kapasitetsbyggingsprosjekter kan høyere utdanningsinstitusjoner samt organisasjoner med tilknytning til høyere utdanning fra programland og utvalgte partnerland samarbeide om kapasitetsbygging. Prosjektene kan rette seg mot institusjons nivå eller systemnivå.  

Erasmus+: Rekordstore midlar er lyst ut

Den samla utlysinga i Erasmus+ for 2019 er større enn nokon gong, med bortimot 30 milliardar kroner til tiltak innan...

Publisert: 12.11.2018

Søknad

Beskrivelsen nedenfor har som mål å veilede organisasjoner som ønsker å søke støtte til å gjennomføre et kapasitetsbyggingsprosjekt innen Erasmus+.

For å kunne gi best mulig veiledning, vil vi gjerne vite om søknader som er under utvikling. Vi oppfordrer dere derfor til å ta kontakt med oss når dere begynner å fylle inn søknadsskjemaet.

Kommende frister: 

Søknadsfristen for 2019 var 07.02

Før dere kan sende inn en søknad, må dere:
1. Opprette en konto i ECAS (European Commission Authentication Service). Har dere allerede en slik konto, kan dere gå direkte til steg 2.

2. Alle organisasjoner som skal delta må ha en såkalt Participant Indentification Code (PIC). Dette gjelder både koordinator og alle partnerorganisasjonene. PIC-koden skal legges inn i søknaden, og informasjon om organisasjonene vil fylles inn automatisk.

Dersom din institusjon allerede har en PIC-kode, skal dere ikke registrere dere på nytt. For å finne ut om din institusjon eller en partnerinstitusjon allerede har en PIC-kode, klikk her.

Dersom organisasjonen ikke allerede har en PIC-kode, må organisasjonen registreres i deltakerportalen (URF). Fremgangsmåte for dette finner dere i SIUs guide til registrering i deltakerportalen (URF) under vedlegg nederst på denne siden.

Krav til søknaden: 

Før dere begynner å fylle inn søknadsskjemaet, må dere sikre at organisasjon og prosjektideen dere ønsker å søke støtte til, oppfyller kravene for å søke. Disse kravene finner dere ved å lese relevante deler av programguiden (Generelt: side 5-24,  om tiltaket: 162-176, informasjon for søkere: s 251-269, vedlegg I: s 307-312. vedlegg II-IV gir også en del nyttig informasjon, som glossar, viktige lenker etc).

Søknadsskjema, veiledning og annen informasjon finner dere her.

Publikasjoner

Nasjonal handlingsplan for norsk deltakelse i utdanningsdelen av Erasmus+


Resultatformidling - en veileder

Omslag til rapport

Ansvarlige for prosjektene som støttes gjennom Erasmus+ skal formidle sine resultater lokalt, nasjonalt og på europeisk nivå. Les mer om hvordan det skal gjøres i praksis: 

Formidling av resultater fra prosjekter i Erasmus+ (PDF)

Erasmus+ Project Results Platform


Erasmus+-håndboken


Fellessider for Erasmus+


Europakommisjonen sine nettsider for Erasmus+