Bøker i hylla - fra universitetsbiblioteket

Kapasitetsbygging

Gjennom Erasmus + kapasitetsbyggingsprosjekter kan høyere utdanningsinstitusjoner samt organisasjoner med tilknytning til høyere utdanning fra programland og utvalgte partnerland samarbeide om kapasitetsbygging. Prosjektene kan rette seg mot institusjons nivå eller systemnivå.  

Søknad

Beskrivelsen nedenfor har som mål å veilede organisasjoner som ønsker å søke støtte til å gjennomføre et kapasitetsbyggingsprosjekt innen Erasmus+.

For å kunne gi best mulig veiledning, vil vi gjerne vite om søknader som er under utvikling. Vi oppfordrer dere derfor til å ta kontakt med oss når dere begynner å fylle inn søknadsskjemaet.

Søknadsfrist: 08.02.2018

Før dere kan sende inn en søknad, må dere:
1. Opprette en konto i ECAS (European Commission Authentication Service). Har dere allerede en slik konto, kan dere gå direkte til steg 2.

2. Alle organisasjoner som skal delta må ha en såkalt Participant Indentification Code (PIC). Dette gjelder både koordinator og alle partnerorganisasjonene. PIC-koden skal legges inn i søknaden, og informasjon om organisasjonene vil fylles inn automatisk.

Dersom din institusjon allerede har en PIC-kode, skal dere ikke registrere dere på nytt. For å finne ut om din institusjon eller en partnerinstitusjon allerede har en PIC-kode, klikk her.

Dersom organisasjonen ikke allerede har en PIC-kode, må organisasjonen registreres i deltakerportalen (URF). Fremgangsmåte for dette finner dere i SIUs guide til registrering i deltakerportalen (URF) under vedlegg nederst på denne siden.

 

Krav til søknaden: 

Før dere begynner å fylle inn søknadsskjemaet, må dere sikre at organisasjon og prosjektideen dere ønsker å søke støtte til, oppfyller kravene for å søke. Disse kravene finner dere ved å lese relevante deler av programguiden (Generelt: side 7-25,  om tiltaket: 148-169, informasjon for søkere: s 247-263, vedlegg I: s 300-311. vedlegg II-IV gir også en del nyttig informasjon, som glossar, viktige lenker etc).

Søknadsskjema, veiledning og annen informasjon finner dere her.

Kommende frister


Publikasjoner

Nasjonal handlingsplan for norsk deltakelse i utdanningsdelen av Erasmus+


Resultatformidling - en veileder

Omslag til rapport

Ansvarlige for prosjektene som støttes gjennom Erasmus+ skal formidle sine resultater lokalt, nasjonalt og på europeisk nivå. Les mer om hvordan det skal gjøres i praksis: 

Formidling av resultater fra prosjekter i Erasmus+ (PDF)

Erasmus+ Project Results Platform


Informasjons- og erfaringsseminar september 2016

For å bidra til økt norsk deltakelse i Erasmus+ Kapasitetsbygging organiserte SIU et informasjon- og erfaringsseminar om Erasmus+ kapasitetsbyggingsprosjekter på Scandic Oslo Airport Hotel 26. og 27. september 2016. Presentasjonene er nå tilgjengelige på seminarsiden.

 


Erasmus+ håndboken

Erasmus+ håndboken er et helpemiddel for koordinatorer. Håndboken er laget av SIU etter innspill fra Erasmus-koordinatorene.

Les mer i Erasmus+ håndboken


Fellessider for Erasmus+


Europakommisjonen sine nettsider for Erasmus+