SIU har blitt Diku – Direktoratet for internasjonalisering og kvalitetsutvikling i høyere utdanning. Det vil komme et nytt nettsted tidlig 2019.

Jean Monnet

Jean Monnet

Jean Monnet-aktivitetene innenfor Erasmus+ har som mål å fremme verdensledende fagmiljøer for utdanning og forskning innenfor Europastudier. Aktivitetene har også som målsetning å bidra til dialog mellom akademia og beslutningstakere, særlig med tanke på å forbedre forvaltningen av EU-politikken.

Erasmus+: Rekordstore midlar er lyst ut

Den samla utlysinga i Erasmus+ for 2019 er større enn nokon gong, med bortimot 30 milliardar kroner til tiltak innan...

Publisert: 12.11.2018

Søknad

Beskrivelsen nedenfor har som mål å veilede organisasjoner som ønsker å søke støtte til å gjennomføre et strategisk partnerskap innen Erasmus+.

For å kunne gi best mulig veiledning, vil vi gjerne vite om søknader som er under utvikling. Vi oppfordrer dere derfor til å ta kontakt med oss når dere begynner å fylle inn søknadsskjemaet.

Søknadsfrist: 22.02.2019

Før dere kan sende inn en søknad, må dere:
1. Opprette en konto i ECAS (European Commission Authentication Service). Har dere allerede en slik konto, kan dere gå direkte til steg 2.

2. Alle organisasjoner som skal delta må ha en såkalt Participant Indentification Code (PIC). Dette gjelder både koordinator og alle partnerorganisasjonene. PIC-koden skal legges inn i søknaden, og informasjon om organisasjonene vil fylles inn automatisk.

Dersom din institusjon allerede har en PIC-kode, skal dere ikke registrere dere på nytt. For å finne ut om din institusjon eller en partnerinstitusjon allerede har en PIC-kode, klikk her.

Dersom organisasjonen ikke allerede har en PIC-kode, må organisasjonen registreres i deltakerportalen (URF). Fremgangsmåte for dette finner dere i SIUs guide til registrering i deltakerportalen (URF) under vedlegg nederst på denne siden.

 

Krav til søknaden: 

Før dere begynner å fylle inn søknadsskjemaet, må dere sikre at organisasjon og prosjektideen dere ønsker å søke støtte til, oppfyller kravene for å søke. Disse kravene finner dere ved å lese relevante deler av programguiden (side 7-26 og 188-214), guide til søknadsprosessen og guide for søknadsevaluering. Disse finner dere under vedlegg nederst på siden.

Søknadsskjema:

Søknadsskjemaene for Jean Monnet-aksjonene finnes på nettsiden til Europakommisjonen. Vær sikker på at dere bruker riktig søknadsskjema, og at dere velger riktig sektor. Kontakt SIU hvis dere er i tvil.

Alle data som blir lagt inn i søknadsskjema, blir lastet inn og oppbevart i en egen database. Les om beskyttelse av data i dokumentet «Specific privacy statement» under vedlegg nederst på siden.

Obligatoriske vedlegg til søknaden:

Sammen med søknaden skal det sendes inn såkalte mandat, det vil si en avtale mellom koordinator og hver enkelt partner. Tilsvarende skal det sendes inn en fremdriftsplan for aktivitetene i prosjektet. Vedleggene lastes opp i søknadsskjemaet under «Annexes». Under vedlegg nederst på siden finner dere maler for slike mandat og fremdriftsplaner. I tillegg skal signert «Declaration of Honor» legges ved søknaden.

Innsending av søknad:

Den koordinerende organisasjonen har ansvaret for å sende inn søknaden på vegne av hele partnerskapet. De enkelte partnerne skal ikke sende inn noe til sitt nasjonalkontor. Hvis samme søknad sendes til to eller flere nasjonalkontorer, vil søknaden bli diskvalifisert.

Før koordinator sender inn søknaden, er det viktig å sjekke at kravene i «Checklist» er oppfylt. Husk også å skrive ut, signere og laste inn «Declaration of Honor» under «Annexes». Når alt er klart, sendes søknaden inn ved å klikke på «Submit Online» under «Submission».

NB! Sørg for at pc-en er koblet til internett når dere sender inn søknaden og at Acrobate reader har tillatelse å koble seg til internett.

Avstandskalkulator:

For å beregne kostnader/støtte til reise, brukes en egen avstandskalkulator. Avstanden i kilometer (én vei) bestemmer hvilken sone (distance band) dere skal velge i søknads- og rapporteringsskjemaene.

Instruksjonsvideoer:

SIU har laget flere instruksjonsvideoer som kan hjelpe dere når dere skal registrere organisasjonen i deltakerportalen (URF) samt fylle ut søknadsskjemaene.