Jean Monnet

Jean Monnet

Jean Monnet-aktivitetene innenfor Erasmus+ har som mål å fremme verdensledende fagmiljøer for utdanning og forskning innenfor Europastudier. Aktivitetene har også som målsetning å bidra til dialog mellom akademia og beslutningstakere, særlig med tanke på å forbedre forvaltningen av EU-politikken.

Skal styrkje kunnskapen om europeisk samarbeid

– Stønaden frå EU lèt oss ta eit steig ut av den akademiske bobla, seier professor Michaël Tatham ved Universitetet i...

Publisert: 14.08.2017

Aktuelt 

  • Søknadsfristen for Jean Monnet actions for 2018 er 22. februar 2018, kl. 12:00 (norsk tid). 
  • Tildelingen for Jean Monnet 2017 har blitt publisert på Europakommisjonen sine nettsiden i løpet av sommeren. I 2017 har Norge fått tildelt både en Jean Monnet Chair (Universitetet i Agder) og en Jean Monnet Modul (Universitetet i Bergen). Dette er veldig gledelige nyheter, da Norge i tidligere år har hatt en veldig lav deltakelse i Jean Monnet-aksjonene. Følgende to prosjekter har fått tildeling i 2017:
Reference number Country  Applicant organisation Project title Action code Maximum EU grant
586514-EPP-1-2017-1-NOEPPJMO-CHAIR Norway UNIVERSITETET I AGDER Jean Monnet Chair on European Governance Chair € 50.000,00
587786-EPP-1-2017-1-NOEPPJMO-MODULE Norway UNIVERSITETET I BERGEN European Union Institutions, Politics, and Policies Module € 30.000,00

En fullstendig oversikt over tildelingen for "Jean Monnet Activities 2017 Call EAC/A03/2016" finnes på nettsidene til Europakommisjonen. 

Webinar om Jean Monnet

SIU organiserte et søkerwebinar om Jean Monnet-aksjonene i Erasmus+ fredag 16. februar 2016, og et opptak av dette webinaret er tilgjengelig på følgende nettside:

https://connect.uninett.no/p6qt99usn3o/

Opptaket av webinaret kan gjerne videresendes til faglig ansatte på institusjonene som kunne vært interessert i Jean Monnet-programmet. Powerpoint-presentasjonene kan også lastes ned som separate filer:

Kommende frister

  • Søknadsfristen for 2018 er 22. februar 2018, kl. 12:00 (norsk tid). 

Nyttige lenker for 2018-utlysningen

Alle nyttige lenker i forbindelse med den nye søknadsrunden i 2018 har nå også blitt samlet i ett dokument. Dersom du ønsker å vite mer om de ulike Jean Monnet-aksjonene og Jean Monnet generelt kan du lese mer her.

Kommende frister


Publikasjoner

Nasjonal handlingsplan for norsk deltakelse i utdanningsdelen av Erasmus+


Kontakt


Erasmus+ håndboken

Erasmus+ håndboken er et helpemiddel for koordinatorer. Håndboken er laget av SIU etter innspill fra Erasmus-koordinatorene.

Les mer i Erasmus+ håndboken