SIU har blitt Diku – Direktoratet for internasjonalisering og kvalitetsutvikling i høyere utdanning. Det vil komme et nytt nettsted tidlig 2019.

Jean Monnet

Jean Monnet

Jean Monnet-aktivitetene innenfor Erasmus+ har som mål å fremme verdensledende fagmiljøer for utdanning og forskning innenfor Europastudier. Aktivitetene har også som målsetning å bidra til dialog mellom akademia og beslutningstakere, særlig med tanke på å forbedre forvaltningen av EU-politikken.

Erasmus+: Rekordstore midlar er lyst ut

Den samla utlysinga i Erasmus+ for 2019 er større enn nokon gong, med bortimot 30 milliardar kroner til tiltak innan...

Publisert: 12.11.2018

Aktuelt 

  • Neste søknadsfrist er 22. februar 2019 kl.12:00.
  • Tildelingen for Jean Monnet 2017 har blitt publisert på Europakommisjonen sine nettsiden i løpet av sommeren. I 2017 har Norge fått tildelt både en Jean Monnet Chair (Universitetet i Agder) og en Jean Monnet Modul (Universitetet i Bergen). Dette er veldig gledelige nyheter, da Norge i tidligere år har hatt en veldig lav deltakelse i Jean Monnet-aksjonene. Følgende to prosjekter har fått tildeling i 2017:
Reference number Country  Applicant organisation Project title Action code Maximum EU grant
586514-EPP-1-2017-1-NOEPPJMO-CHAIR Norway UNIVERSITETET I AGDER Jean Monnet Chair on European Governance Chair € 50.000,00
587786-EPP-1-2017-1-NOEPPJMO-MODULE Norway UNIVERSITETET I BERGEN European Union Institutions, Politics, and Policies Module € 30.000,00

En fullstendig oversikt over tildelingen for "Jean Monnet Activities 2017 Call EAC/A03/2016" finnes på nettsidene til Europakommisjonen. 

Webinar om Jean Monnet

SIU organiserte et søkerwebinar om Jean Monnet-aksjonene i Erasmus+ fredag 16. februar 2016, og et opptak av dette webinaret er tilgjengelig på følgende nettside:

https://connect.uninett.no/p6qt99usn3o/

Opptaket av webinaret kan gjerne videresendes til faglig ansatte på institusjonene som kunne vært interessert i Jean Monnet-programmet. Powerpoint-presentasjonene kan også lastes ned som separate filer:

Kommende frister 

Neste søknadsfrist er 22. februar 2019 kl.12:00.

Nyttige lenker for 2018-utlysningen

Alle nyttige lenker i forbindelse med søknadsrunden i 2018 har blitt samlet i ett dokument. Dersom du ønsker å vite mer om de ulike Jean Monnet-aksjonene og Jean Monnet generelt kan du lese mer her.