Studenter jobbr sammen med foreleser - på studentkantina

Fellesgrader

En viktig målsetting bak E+ Joint Master Degrees er at samarbeid skal gi økt faglig kvalitet og at dette igjen vil øke tiltrekningskraften overfor studenter, primært fra land utenfor Europa.

God norsk utteljing i Erasmus Mundus

Universitetet i Stavanger får stønad til masterprogram i sosialt arbeid med barn. Fire andre prosjekt med norsk delta...

Publisert: 01.09.2017

Konsortier kan få støtte til fire studentopptak og ett forberedende år, samt et antall stipendier til studenter for tre opptaksrunder (se under). Programmet må utgjøre 60, 90 eller 120 ECTS og skal være et felles utviklet program, som fortrinnsvis dokumenteres via et felles vitnemål (Joint Degree).

Et konsortium må bestå av minimum tre høyere utdanningsinstitusjoner fra tre programland. Institusjoner fra partnerland kan delta dersom deres deltakelse styrker den faglige kvaliteten i programmet. Samarbeid med andre typer institusjoner, f eks innenfor næringsliv, er sterkt anbefalt, disse kan da være sk assosierte partnere.

Prosjekter som velges ut, vil få støtte til drift på 50 000€ per studentopptak, og til hvert opptak vil det gis stipendier til 20 studenter, samt mulighet for ytterligere 8 fra utpekte regioner.

5 prosjekter med norsk deltakelse ble valgt ut til å motta støtte i 2017, og det er per 2017 i alt 24 prosjekter som er aktive på et eller annet stadium.

Søknadsfrist:

Neste søknadsfrist er 15. februar 2018, kl. 12.00 norsk tid. 

Publikasjoner

Nasjonal handlingsplan for norsk deltakelse i utdanningsdelen av Erasmus+


Erasmus+ håndboken

Erasmus+ håndboken er et helpemiddel for koordinatorer. Håndboken er laget av SIU etter innspill fra Erasmus-koordinatorene.

Les mer i Erasmus+ håndboken


ErasmusPluss 30år

ErasmusPluss30 år logo

Vi er med og feirer 30-årsjubileet for Erasmuspluss-ordningen!


Fellessider for Erasmus+


Europakommisjonen sine nettsider for Erasmus+


Resultatformidling - en veileder

Omslag til rapport

Ansvarlige for prosjektene som støttes gjennom Erasmus+ skal formidle sine resultater lokalt, nasjonalt og på europeisk nivå. Les mer om hvordan det skal gjøres i praksis: 

Formidling av resultater fra prosjekter i Erasmus+ (PDF)

Erasmus+ Project Results Platform