SIU har blitt Diku – Direktoratet for internasjonalisering og kvalitetsutvikling i høyere utdanning. Det vil komme et nytt nettsted tidlig 2019.

Ung lærer utforsker Montmatre i Paris

Utenlandslektorat

Utenlandslektorene er en viktig ressurs ved læresteder i utlandet som tilbyr norskundervisning og en viktig formidler av norsk språk og kultur. Lektorene jobber ved lærestedet i tidsbegrensede stillinger i minst ett år og underviser i norsk språk og litteratur.

- Har aldri før delt ut så mye penger i Erasmus+

-Det er ekstra gledelig å se den store søkermengden fra grunnopplæring. Til sammen har SIU delt ut 211 millioner kron...

Publisert: 12.07.2018

Ledige utenlandslektorater

Det er ledig stilling som utenlandslektor i norsk språk ved Statsuniversitetet i St. Petersburg, med tiltredelse 1. september 2019.

Les stillingsannonsen for mer informasjon om arbeidsstedet, arbeidsoppgaver, kvalifikasjonskrav og praktiske opplysninger:

Søknadsfrist: 07.01.2019

Hvem kan søke?

Søkere må ha mastergrad eller tilsvarende utdanning. Nordisk språk og litteratur og/eller norsk som andrespråk må inngå i fagkretsen, fortrinnsvis på mastergradsnivå, og minimum som årsstudium (tilsvarende 60 studiepoeng).

Søkerens utdanning i norsk/nordistikk må være fra en norsk utdanningsinstitusjon, og søkeren må ha praktisk skriftlig og muntlig språkferdighet i norsk på morsmålsnivå for å komme i betraktning.

Erfaring fra undervisning i norsk som andre -/fremmedspråk og/eller utdanning i norsk som andrespråk tillegges vekt. 

Se ellers den aktuelle utlysningsteksten for øvrige kvalifikasjonskrav da de kan variere fra lærested til lærested.

Hvordan søke?

Søknaden sendes elektronisk via JobbNorge sammen med karakterutskrifter og attester for relevant arbeidserfaring i norsk som andre-/fremmedspråk. Lenke til stillingen: 

https://www.jobbnorge.no/ledige-stillinger/stilling/161548 

 

Søknadsprosedyre

Det er Programutvalget for Norgeskunnskapsordningen som i første omgang vurderer kandidater til ledige utenlandslektorat. Programutvalgets innstilling blir så sendt til lærestedet som skal rekruttere ny utenlandslektor, for endelig beslutning. Kun kandidater som er funnet kvalifisert av programutvalget vil kunne motta kompensasjonstillegg fra Diku. Alle kandidater vil motta informasjon om utfallet av søknaden.

Diku anbefaler alle som vurderer å søke utenlandslektorat om å lese:

Les historiene til noen som har jobbet som utenlandslektor

I høyre meny ligger en rekke intervjuer med nåværende og tidligere utenlandslektorer. Les og bli inspirert!