Utdanningskvalitetsprisen for høyere utdanning

Utdanningskvalitetsprisen for høyere utdanning

Kunnskapsdepartementet ønsker å belønne godt arbeid med utdanningskvalitet og inspirere til slikt utviklingsarbeid. Derfor er det en million å vinne for det fagmiljøet som har fått de aller beste resultatene av sitt systematiske arbeid med å videreutvikle kvaliteten på utdanningene sine.

Internasjonaliseringskonferansen IK18

Internasjonalt utdanningssamarbeid vil være i vinden som aldri før under Internasjonaliserings­konferansen IK...

Publisert: 30.11.2017

Prisen er på 1 million kroner. Den forvaltes av SIU og deles ut av statsråden. Prisen går i sin helhet til ett tiltak, og kan ikke tildeles enkeltpersoner. Dersom det et år ikke er en verdig prisvinner, overføres midlene til neste års pris.

Se også:

Statutter for Utdanningskvalitetsprisen for høyere utdanning

Utlysning 2018

Veiledning for nominasjoner

Tidligere vinnere

Prisen ble tidligere forvaltet av NOKUT, her kan du lese om vinnere for 2017:

Vinnere av utdanningskvalitetsprisen 2017 (på NOKUT sine nettsider)

Kommende frister


Kontakt

Susanne Koch
T: +47 913 45 516