SIU har blitt Diku – Direktoratet for internasjonalisering og kvalitetsutvikling i høyere utdanning. Det vil komme et nytt nettsted tidlig 2019.

NOTED

NOTED

NOTED (Norwegian Partnership Programme for International Teacher Education) støtter utdanningssamarbeid og studentmobilitet mellom lærerutdanningsinstitusjoner i Norge og i utlandet.

Styrking i nord

– Noreg skal vera leiande på kunnskap om, for og i nord. I løpet av 2018 kjem ei ny utlysing av midlar i Nordområdepr...

Publisert: 30.01.2018

Aktuelt

SIU mottok 10 søknader om 4-årige prosjekter innen fristen 15. desember 2017. Tildelingskomitéen hadde møte 14. februar 2018. 7 prosjekter ble tildelt støtte. Se liste over innvilgede prosjekter nederst på siden under "Vedlegg og lenker". Alle søkere vil bli kontaktet individuelt vedrørende utfallet av søknaden og tildelingskomitéens begrunnelser.

Kommende utlysninger

Neste planlagte utlysning i programmet er i 2019. Total ramme for utlysningen vil være ca. NOK 15-20 millioner.

Tidligere utlysninger

I 2017 var det to utlysninger, én for 2-årige prosjekter (søknadsfrist: 6. november 2017) og én for 4-årige prosjekter (søknadsfrist: 15. desember 2017), med totalt NOK 20 millioner i potten.

SIU mottok 10 søknader om 2-årige prosjekter innen fristen. 9 av disse ble tildelt støtte. Se liste over innvilgede prosjekter nederst på siden under "Vedlegg og lenker".

Hva er NOTED?

NOTED ble etablert i 2017 i forbindelse med innføringen av de nye femårige grunnskolelærerutdanningene og skal primært bidra til kvalitetsutvikling og internasjonalisering av disse.

Programmet er finansiert av Kunnskapsdepartementet og er et ledd i gjennomføringen av regjeringens strategi "Lærerløftet - på lag for kunnskapsskolen".

Hvem kan søke?

Kun norske universiteter og høgskoler som tilbyr femårige grunnskolelærerutdanninger (GLU 1-7 og GLU 5-10) kan stå som søker. Andre lærerutdanninger kan inkluderes i prosjekter hvis de samlet sett bidrar til å heve kvaliteten i grunnskolelærerutdanningene.

Hva er formålet med NOTED?

Det overordnede målet med NOTED er å styrke kvaliteten i norsk lærerutdanning og bidra til en bedre norsk skole.

Programmet skal føre til:

  • økt kvalitet og internasjonalisering av studieprogrammer innenfor lærerutdanning i Norge
  • økt studentmobilitet innenfor rammen av strategiske partnerskap mellom lærerutdanningsinstitusjoner i Norge og i utlandet, inkludert mobilitet i tilknytning til praksis
  • økt ansattmobilitet innenfor rammen av strategiske partnerskap mellom lærerutdanningsinstitusjoner i Norge og i utlandet

Studentmobilitet er et kjerneelement i programmet. Alle prosjekter må inkludere planer for å øke studentmobiliteten, ikke bare innenfor prosjektperioden, men også på sikt.

Hvilke land kan det søkes om støtte til å samarbeide med?

Programmet har ingen geografiske avgrensinger eller prioriteringer og støtter samarbeid med lærerutdanningsinstitusjoner i alle land.

Kontakt

Bo Byrkjeland

Vigdis Berg

Generelle henvendelser kan sendes til noted@siu.no