SIU har blitt Diku – Direktoratet for internasjonalisering og kvalitetsutvikling i høyere utdanning. Det vil komme et nytt nettsted tidlig 2019.

Student leser til eksamen i parken - ser på noen som leker med frisbee

Kvoteordningen

Kvoteordningen er under avvikling, og det vil ikke lenger bli tatt opp nye studenter.

Styrking i nord

– Noreg skal vera leiande på kunnskap om, for og i nord. I løpet av 2018 kjem ei ny utlysing av midlar i Nordområdepr...

Publisert: 30.01.2018

Kvoteordningen er under avvikling, og det vil ikke lenger bli tatt opp nye studenter. De studentene som allerede er i gang med en utdanning under ordningen, vil få anledning til å avslutte denne med støtte fra Lånekassen

Mer informasjon: