SIU har blitt Diku – Direktoratet for internasjonalisering og kvalitetsutvikling i høyere utdanning. Det vil komme et nytt nettsted tidlig 2019.

Studenter samarbeider i studentkantina

Holst-stipendet 2018

Johan Jørgen Holst Minnefond ble etablert til minne om tidligere utenriksminister Johan Jørgen Holst og er på 10 000 dollar i året. 

Stipendet tildeles én norsk student for inntil 4 års studier i statsvitenskap ved Columbia College i New York.

Om Holst stipendet

Holst stipendet ble etablert i 1994 og SIU overtok forvaltingen av stipendet i 2009. 

Tidligere utlysninger krevde at studenten allerede var i gang med studier i statsvitenskap ved en norsk institusjon, men fra 2017 er dette kravet fjernet og studenter kan nå søke rett fra videregående skole.

Om det ikke blir tatt opp noen i "førsteårs-kategorien", vil det og være mulig å søke om man er i gang med sitt første høyere utdanningsår innen statsvitenskap, samfunnsvitenskap og humanistiske fag, økonomi og språkfag.

Merk at søknadsfrist for "første-års studenter" er tidligere enn for såkalte "transfer-Students". Les mer om dette under søknads-fanebladet.