Studenter utenfor fakultet - sitter sammen på allmenningen

Høyere utdanning

Gjennom programmene og ordningene SIU forvalter kan du søke om midler til å samarbeide med nesten alle land i verden for å bidra til kunnskapsutveksling, internasjonalisering, mobilitet og innovasjon i utdanning.

Utlysning

Senter for internasjonalisering av utdanning (SIU) inviterer herved til nominasjon til Utdanningskvalitetsprisen for...

Publisert: 23.05.2018