Studenter utenfor fakultet - sitter sammen på allmenningen

Høyere utdanning

Gjennom programmene og ordningene SIU forvalter kan du søke om midler til å samarbeide med nesten alle land i verden for å bidra til kunnskapsutveksling, internasjonalisering, mobilitet og innovasjon i utdanning.

Tilleggsstipend: Ny liste for studieåret 2018–2019

Lista over studiestader i utlandet som gir rett til tilleggsstipend frå Lånekassen, er oppdatert.

Publisert: 11.10.2017