SIU har blitt Diku – Direktoratet for internasjonalisering og kvalitetsutvikling i høyere utdanning. Det vil komme et nytt nettsted tidlig 2019.

Studenter utenfor fakultet - sitter sammen på allmenningen

Høyere utdanning

Gjennom programmene og ordningene SIU forvalter kan du søke om midler til å samarbeide med nesten alle land i verden for å bidra til kunnskapsutveksling, internasjonalisering, mobilitet og innovasjon i utdanning.

India: Potensiale for samarbeid

 Ein ny SIU-rapport gjev grunnlag for å tru at det er eit potensiale for auka utdanningssamarbeid mellom Noreg o...

Publisert: 24.10.2017