Studenter utenfor fakultet - sitter sammen på allmenningen

Høyere utdanning

Gjennom programmene og ordningene SIU forvalter kan du søke om midler til å samarbeide med nesten alle land i verden for å bidra til kunnskapsutveksling, internasjonalisering, mobilitet og innovasjon i utdanning.

Kan bærekraftig arkitektur hindre fraflytting?

– Du bygger ikke en bygning lenger, du bygger en idé, sier arkitekturprofessor Ana-Maria Dabija. Hun vil motvirke fly...

Publisert: 06.06.2017