SIU har blitt Diku – Direktoratet for internasjonalisering og kvalitetsutvikling i høyere utdanning. Det vil komme et nytt nettsted tidlig 2019.

To elever henger opp tegninger av flagg i klasserommet

Støtteordninger og virkemidler

Her er en oversikt over program og ordninger som skoler og myndigheter kan søke støtte fra.

Konferanse om framtidens skole og kompetansebehov

Jobber du innen grunnopplæringen? Velkommen til høstens store internasjonaliseringskonferanse for grunnopplæringen: I...

Publisert: 26.09.2018