To elever henger opp tegninger av flagg i klasserommet

Støtteordninger og virkemidler

Her er en oversikt over program og ordninger som skoler og myndigheter kan søke støtte fra.