SIU har blitt Diku – Direktoratet for internasjonalisering og kvalitetsutvikling i høyere utdanning. Det vil komme et nytt nettsted tidlig 2019.

Elever i klasserom - gutt og jente

Former for internasjonalisering

Skolene kan benytte ulike metoder og innfallsvinkler i arbeid med internasjonalisering, enten det skjer hjemme eller i utlandet. Valgfaget "Internasjonalt samarbeid" tilbys i ungdomsskolen.

- Har aldri før delt ut så mye penger i Erasmus+

-Det er ekstra gledelig å se den store søkermengden fra grunnopplæring. Til sammen har SIU delt ut 211 millioner kron...

Publisert: 12.07.2018

Internasjonalisering i skolen kan gjøres på mange ulike måter. Det skilles mellom internasjonalisering av skole og opplæring på hjemmebane og internasjonalisering gjennom mobilitet. På disse sidene gis en introduksjon til hva internasjonalisering hjemme og ute kan være.

Det er er et mål at arbeidet med internasjonalisering skal bidra med faglig relevans og kvalitet i norsk skole og opplæring. Dette skal være et gjennomgående prinsipp både når det gjelder mobilitet (reiser) og arbeidet med å internasjonalisere skole og opplæring hjemme.

UWC

United World Colleges (UWC) har  16 skoler over hele verden! Søknadsfrist 25. januar.
Les mer om UWC


Idrett og Erasmus+

Erasmus pLuss banner 190pxl

Vi vil styrke den europeiske dimensjon innenfor idrett, med økt samarbeid mellom idrettsorganisasjoner.

Les mer om Erasmus+ idrett


Prosjektsøk


Ressurser for rådgivere