SIU har blitt Diku – Direktoratet for internasjonalisering og kvalitetsutvikling i høyere utdanning. Det vil komme et nytt nettsted tidlig 2019.

Veiledning for grunnskolen

Veiledning for grunnskolen

Alle elever i norsk skole skal utdannes til å virke i et flerkulturelt samfunn og i en flerspråklig globalisert verden.

Internasjonalisering i grunnopplæringa

Internasjonalisering er å integrere ein internasjonal, interkulturell og global dimensjon i undervisning og organisasjon.

Les mer
Hvorfor samarbeide internasjonalt

Internasjonalt utdanningssamarbeid kan gi deg nye perspektiver. Du kan høste av andres erfaringer og innsikter, og finne gode løsninger på felles utfordringer.

Les mer
Former for internasjonalisering

Skolene kan benytte ulike metoder og innfallsvinkler i arbeid med internasjonalisering, enten det skjer hjemme eller i utlandet. Valgfaget "Internasjonalt samarbeid" tilbys i ungdomsskolen.

Les mer
Støtteordninger og virkemidler

Her er en oversikt over program og ordninger som skoler og myndigheter kan søke støtte fra.

Les mer
Hvordan komme i gang

Her finner du praktiske tips for å komme i gang med prosjektsamarbeid. Første steg er å velge tema, finne samarbeidspartnere og søke om støtte.

Les mer
Gode eksempler

Bli inspirert av gode eksempler på hvordan norske skoler og institusjoner har jobbet med internasjonale prosjekter.

Les mer
Europass

Europass er en mappe bestående av fem ulike dokumenter som kan bidra til at dine kvalifikasjoner, kunnskaper og ferdigheter blir bedre forstått i Europa.

Les mer