Tre barn leker på gresset

Nordplus Nordiske språk

Barn og unge i Norden bør kunne forstå hverandres språk. Nordplus Nordiske språk er finansiert av Nordisk Ministerråd.

Nordplus Nordiske språk skal bidra til å styrke språkforståelsen i Norden.

Hensikten er:

  •  å støtte aktiviteter som fremmer forståelse og bruk av de nordiske språkene blant unge, primært dansk, norsk og svensk.
  • utvikling av undervisningsmateriale og strategier for å fremme kunnskap og bruk av de nordiske språkene i undervisning på alle utdanningsnivå. 

Institusjoner og organisasjoner kan søke tilskudd til etablering av nettverk med aktører innenfor språkfeltet eller prosjektsamarbeid om nordiske språk. Aktivitetene som kan støttes inkluderer nabospråksinnlæring i skolen, samarbeid om læreplanutvikling om nordiske språks plass i skolesystemene, allment opplysningsarbeid, konferanser, kurs, publikasjoner, språkteknologiske prosjekter, utvikling og utgivelse av læremidler og undervisningsmaterialer samt andre aktiviteter som fokuserer på å utvikle og forbedre pedagogiske og didaktiske metoder.

Hvem kan delta?

Alle nordiske og baltiske institusjoner, private og offentlige organisasjoner og virksomheter som jobber innenfor det nordiske språkområdet. Søknaden må skrives på dansk, norsk, svensk, eller engelsk og ha et solid pedagogisk grunnlag. Det må være minimum 2 partnere som samarbeider om språkprosjektet. Se Nordplus Håndbok under vedlegg for flere detaljer.

Hvordan søke?

Søknader leveres elektronisk gjennom SIUs søknadssystem Espresso. For mer informasjon om programmet, se hjemmesiden til Nordplus.

 

Søknadsfrist er 1. februar 2018, kl. 23:59.

Publikasjoner

Håndbok: Internasjonalt samarbeid i grunnopplæringen


Kontakt


Nordplus Nordic Languages Programme

The Programme supports activities aimed at strengthening the Nordic neighbouring languages, and promoting knowledge about Nordic cultures, languages and ways of life.
Nordplus Nordic Languages Programme