SIU har blitt Diku – Direktoratet for internasjonalisering og kvalitetsutvikling i høyere utdanning. Det vil komme et nytt nettsted tidlig 2019.

To personer i et møte

Nordplus Horisontal

Nordplus horisontal støtter prosjekt- og nettverksamarbeid mellom utdanningsinstitusjoner innenfor ulike sektorer i Norden og Baltikum.

Frist for levering av søknader er 1. februar 2019 klokken 23.59.

Søknadfrist: Nordplus Horisontal

Nordplus er Nordisk ministerråds største utdanningsprogram innenfor livslang læring og støtter utdanningssamarbeid i Norden og Baltikum.

Søknadsfrist: 01.02.2019

Hvordan søke?

Søknader leveres elektronisk gjennom Dikus søknadssystem Espresso. Mer informasjon programmet finner du på hjemmesiden til Nordplus.

Studenter og ansatte ved institusjonene må forhøre seg ved egen institusjon om muligheter for utveksling gjennom Nordplusprogrammet.

Hvem kan delta?

Alle læresteder, institusjoner og organisasjoner som jobber med eller har sterke interesser innenfor utdanning i Norden og Baltikum, kan søke om støtte. For eksempel kan institusjoner innenfor skole, høyere utdanning, voksnes læring, frivillig sektor, eller privat og offentlig sektor delta.