Studenter jobber sammen i kollokoviegruppe på studentkantinen

EØS-midlene

Gjennom EØS-midlene kan norske utdanningsinstitusjoner samarbeide med institusjoner i de landene som representerer mottakersiden i programmet. EEA Grants/Norway Grants omfatter støtte og samarbeid på en rekke områder.

Aktuelt

Avtaler (MoU)

I den nye programperioden 2014–2021 er det satt av i alt 2,8 milliarder Euro i de to programmene, EEA Grants og Norway Grants. Det totale beløpet for hvert land er satt ned i den overordnede avtalen, og mottakerne skal forhandle med giverne vedrørende hvilke tiltak som er aktuelle for det enkelte landet.

Her er liste over land som har underskrevet en «Memorandum of Understanding» (MoU). Faktaark i PDF format:

MoU beskriver hovedelementene som gjelder for det enkelte land og danner grunnlaget for den endelige utformingen av tiltakene i det enkelte programområdet. Elementer av utdanningsprogrammet kan også inkluderes i andre delprogrammer, for eksempel forskning, innovasjon el.

Alle relevante dokumenter kan finnes på: www.eeagrants.org.

Aktuelle aktiviteter innen utdanningsfeltet

Programområde 3: Utdanning, stipend, lærlingordninger og ungdomsentreprenørskap.

 • Institusjonelt samarbeid på alle nivåer
 • Forbedring av kvalitet og relevans i alle utdanningsnivåer
 • Samarbeid og partnerskap mellom utdanning, forskings og arbeidsliv
 • Trainee-ordninger, lærlingordninger og praksis
 • Ungdomsentreprenørskap
 • Forbedre voksnes deltakelse i livslang læring
 • Videreutvikling av lærere
 • Mobilitet av studenter og ansatte i høyere utdanning

Det er ikke avklart hvilke land som velger å delta i utdanningsprogrammet, dette vil skje i løpet av MoU-forhandlingene, trolig i løpet av våren 2017. Elementer av utdanningsprogrammet kan også inkluderes i andre delprogrammer, for eksempel forskning, innovasjon el.

Generell informasjon om EØS-midlene

Målet med EØS-programmet er å bidra til å redusere økonomiske og sosiale forskjeller i Europa og å styrke bilaterale kontakter mellom de 3 giverlandene og de 15 mottakerlandene.

Giverlandene er:

 • Island
 • Liechtenstein
 • Norge.

Mottakerlandene er:

Bulgaria, Estland, Hellas, Kroatia, Kypros, Latvia, Litauen, Malta, Polen, Portugal, Romania, Slovakia, Slovenia, Tsjekkia og Ungarn.

Publikasjoner

EEA and Norway Grants 2009–2014 (2016): What has been achieved?


Kontakt


Nasjonale kontaktpunkter


Relevante lenker


Hvordan søke?

Det vil være utdanningsinstitusjoner i et av mottakerlandene som kan søke om støtte i programmet. Informasjon om mulighetene vil bli kunngjort når programmene foreligger. Utlysninger i de første landene vil trolig komme i slutten av 2017 eller tidlig i 2018.