Lærer som underviser - står ved tavlen

Mobilitet for ansatte

Skoler og barnehager kan få støtte til å sende tilsatte på europeiske etterutdanningskurs eller hospitering ved skoler/barnehager i Europa. De kan også få støtte til å sende lærere på undervisningsopphold ved europeiske skoler/barnehager. 

Søknadsfrist

1. februar 2018, kl. 12:00.

Hvem kan søke?

  • Alle offentlige skoler og barnehager, private skoler som oppfyller kravene i Opplæringsloven § 2 -12 og godkjente private barnehager. 
  • Fylkeskommuner, kommuner, Statlig spesialpedagogisk tjeneste (Statped) og pedagogiske sentre som er underlagt kommunen, kan danne konsortium. Konsortiet sender da inn en felles søknad på vegne av alle deltakende institusjoner.

Hvor kan man reise?

Erasmus+ programlandene (De 28 EU-landene, EØS-landene, Makedonia og Tyrkia)

Hva får man i støtte?

Prosjektstøtten gir tilskudd til reiser, opphold, kursavgifter og administrasjon.
Erasmus+ programguide gir en oversikt over satsene som gjelder for 2018.

Varighet på prosjektene

Ett til to år.

Varighet på læringsoppholdene

Fra 2 dager til 2 måneder (utenom reise)

Publikasjoner

Nasjonal handlingsplan for norsk deltakelse i utdanningsdelen av Erasmus+

Håndbok: Internasjonalt samarbeid i grunnopplæringen


Kontakt


Resultatformidling - en veileder

Omslag til rapport

Ansvarlige for prosjektene som støttes gjennom Erasmus+ skal formidle sine resultater lokalt, nasjonalt og på europeisk nivå. Les mer om hvordan det skal gjøres i praksis: 

Formidling av resultater fra prosjekter i Erasmus+ (PDF)

Erasmus+ Project Results Platform


Europass

Gjør din kompetanse forstått over landegrensene!


ErasmusPluss 30år

ErasmusPluss30 år logo

Vi er med og feirer 30-årsjubileet for Erasmuspluss-ordningen!


Fellessider for Erasmus+


Europakommisjonen sine nettsider for Erasmus+