SIU har blitt Diku – Direktoratet for internasjonalisering og kvalitetsutvikling i høyere utdanning. Det vil komme et nytt nettsted tidlig 2019.

Lærer som underviser - står ved tavlen

Mobilitet for ansatte

Skoler og barnehager kan få støtte til å sende tilsatte på europeiske etterutdanningskurs eller hospitering ved skoler/barnehager i Europa. De kan også få støtte til å sende lærere på undervisningsopphold ved europeiske skoler/barnehager. 

Erasmus+: Rekordstore midlar er lyst ut

Den samla utlysinga i Erasmus+ for 2019 er større enn nokon gong, med bortimot 30 milliardar kroner til tiltak innan...

Publisert: 12.11.2018

Søknadsfrist

NB: Ny frist. 12. februar 2019, kl. 12:00 (lunsj).

Hvem kan søke?

  • Alle offentlige skoler og barnehager, private skoler som oppfyller kravene i Opplæringsloven § 2 -12, godkjente private barnehager og offentlige kulturskoler.
  • Fylkeskommuner, kommuner, Statlig spesialpedagogisk tjeneste (Statped) og pedagogiske sentre som er underlagt kommunen, kan danne konsortium. Konsortiet sender da inn en felles søknad på vegne av alle deltakende institusjoner.

Hvor kan man reise?

Erasmus+ programlandene (De 28 EU-landene, EØS-landene, Serbia, Makedonia og Tyrkia)

Hva får man i støtte?

Prosjektstøtten gir tilskudd til reiser, opphold, kursavgifter og administrasjon.
Erasmus+ programguide gir en oversikt over satsene som gjelder for 2019.

Varighet på prosjektene

Ett til to år.

Varighet på læringsoppholdene

Fra 2 dager til 2 måneder (utenom reise)

Publikasjoner

Nasjonal handlingsplan for norsk deltakelse i utdanningsdelen av Erasmus+

Håndbok: Internasjonalt samarbeid i grunnopplæringen


Kontakt


Resultatformidling - en veileder

Omslag til rapport

Ansvarlige for prosjektene som støttes gjennom Erasmus+ skal formidle sine resultater lokalt, nasjonalt og på europeisk nivå. Les mer om hvordan det skal gjøres i praksis: 

Formidling av resultater fra prosjekter i Erasmus+ (PDF)

Erasmus+ Project Results Platform


Europass

Gjør din kompetanse forstått over landegrensene!


Nasjonal handlingsplan for Erasmus+

Hvordan skal vi få til ikke bare mer, men også bedre internasjonalt samarbeid gjennom hele utdanningsløpet? Og hvem har ansvaret for å gjøre hva? Les mer om dette i den nasjonale handlingsplanen for Erasmus+


Fellessider for Erasmus+


Europakommisjonen sine nettsider for Erasmus+