SIU har blitt Diku – Direktoratet for internasjonalisering og kvalitetsutvikling i høyere utdanning. Det vil komme et nytt nettsted tidlig 2019.

Erasmus+ for grunnskole og barnehage

Erasmus+ for grunnskole og barnehage

Erasmus+ er EUs program for utdanning, ungdom og idrett. Denne siden presenterer hvilke aktiviteter som er tilgjengelige for grunnskolen og barnehage.

Bli kjent med Erasmus+

Ønsker du informasjon om aktiviteter innen Erasmus+? Du kan delta på en rekke seminarer, konferanser, kontaktseminarer og opplæringskurs med deltakere fra hele Europa innen temaer som er relevante for Erasmus+.

Les mer
Mobilitet for ansatte

Skoler og barnehager kan få støtte til å sende tilsatte på europeiske etterutdanningskurs eller hospitering ved skoler/barnehager i Europa. De kan også få støtte til å sende lærere på undervisningsopphold ved europeiske skoler/barnehager. 

Les mer
Strategiske partnerskap

Strategiske partnerskap har som mål å utvikle, utveksle og prøve ut faglig samarbeid mellom institusjoner og organisasjoner som jobber med grunnopplæring generelt og barnehage og skole spesielt i Europa.

Les mer
Policy

Policy er et sentralisert, strategisk tiltak under Erasmus+, som retter seg mot større aktører og myndigheter.

Les mer
Videoguide: søknad til Erasmus+

Her finner du detaljerte video-veiledninger for ulike steg i søknadsprosessen til Erasmus+. Veiledningene tar sikte på å hjelpe deg med de rent tekniske aspektene ved prosessen.

Les mer