SIU har blitt Diku – Direktoratet for internasjonalisering og kvalitetsutvikling i høyere utdanning. Det vil komme et nytt nettsted tidlig 2019.

Trollstipend for fransklærere og elevgrupper

Trollstipend for fransklærere og elevgrupper

Er du fransklærer? Gjennom Troll-avtalen kan du få støtte til studieopphold i Frankrike. Du kan også reise sammen med klassen din slik at elevene kan få anledning til å bli bedre kjent med fransk språk og kultur.

Nye retningslinjer i 2018! Nå kan du søke om støtte til forberedende besøk og gjenbesøk fra fransk skoleklasse!

I Avtale om økonomisk, industrielt og vitenskapelig samarbeid (Trollavtalen) fra 1986 har Norge forpliktet seg til å avsette et beløp til stipend for norske fransklærere og elever i grunnskolen og i den videregående skolen. Det er satt av til sammen ca. 2 millioner kroner til disse stipendene.

Det finnes to typer Trollstipend. Troll 1 er individuelle stipend for fransklærere og Troll 2 er stipend for elevgrupper. Stipendene skal brukes til studiereiser i Frankrike eller Dom & Tom. I 2018 lanserer SIU et pilotprosjekt som åpner for at skoler som har etablert samarbeid med en fransk partnerskole kan søke om Trollstipend for å arrangere gjenbesøk fra Frankrike til Norge. 

___________________________________________________________________

Troll 1 - Individuelt stipend for fransklærere

Mål for ordningen 

Gi norske fransklærere mulighet for faglig og kulturell oppdatering i Frankrike.

Hva     

Fransklærere i grunnskolen eller videregående skole kan få støtte til å delta på etterutdanningskurs i Frankrike eller til å delta på individuelle opplegg (hospitering eller job shadowing). Studiereisen skal ha en varighet på minimum to dager. Reisedager kommer i tillegg.

Hvem

Fransklærere som er ansatt i undervisningsstilling og som har formell kompetanse i fransk (minst 60 studiepoeng). Nye søkere og søkere som planlegger eller deltar i utviklingsarbeid eller (tverrfaglige) prosjekter, prioriteres.

Hvordan                                           

Det er én søknadsfrist i året: 1. april. Søknadsskjemaet fylles ut online i Espresso. Merk at søknadsfristen for 2018 er i påsken.

___________________________________________________________________

Troll 2 - Stipend for franskklasser/elevgrupper

Mål for ordningen

Legge til rette for at norsk ungdom kan få studieopphold i Frankrike slik at de kan få bedre kunnskap om fransk kultur og språk. Det er også et mål å legge til rette for mer samarbeid mellom franske og norske skoler. Det kan derfor søkes om midler til gjenbesøk fra en fransk partnerskole dersom dere har et etablert samarbeid.

Hva                 

Franskklasser i grunnskolen eller videregående skole kan søke om støtte til studieopphold i Frankrike. Det styrker søknaden om elevene allerede har etablert kontakt med elever i Frankrike og f.eks. har et felles prosjekt med disse.

Dersom skolen deres ønsker å etablere et samarbeid med en fransk skole, kan dere søke om midler til å gjennomføre et forberedende besøk. Dere kan også søke om midler til forberedende besøk dersom dere har et etablert samarbeid, og dersom lærere skal møtes for å planlegge fremtidig prosjektsamarbeid med elevutveksling.

Hvem

Elevgrupper eller klasser i ungdomsskolen og videregående skole, alle studieretninger. Det gis støtte til elevgrupper på inntil 30 elever, og elevene må være mellom 14 og 20 år gamle. Elevene må være ledsaget av lærer (to lærere for inntil 20 elever, og tre lærere for 20 til 30 elever).

Hvordan

Det er skolen/læreren som utarbeider søknaden. Det er én søknadsfrist i året: 1. april. Søknadsskjemaet fylles ut online i Espresso. Merk at søknadsfristen for 2018 er i påsken. 

___________________________________________________________________

Les mer om retningslinjene for Troll-stipend under Vedlegg og lenker. 

Søknadsprosedyre for Trollstipend

Kontakt


Søk! Du kommer ikke til å angre

Seksjonsleder Bayeux_web1

Er du lærer med norsk og fransk i fagkretsen? Kan du tenke deg å undervise norske elever som tar 3-årig videregående skole i Frankrike? 

Les om arbeidshverdagen til Katrine Knudsen, som er seksjonsleder i Bayeux.


Troll-stipend: Reisebrev fra Frankrike


Lycee/VGS i Frankrike

Jenter ved fontene - 100pxl

Tilbud om ett eller treårig videregående skole i Frankrike. Les mer:

VGS i Frankrike på utdanningiverden.no