Språkprisen

Språkprisen

Den europeiske språkprisen European Language Label deles hvert år ut til nyskapende prosjekter som har bidratt til å fremme læring av språk. SIU er ansvarlig for tildelingen i Norge.

Vil du vinna den europeiske språkprisen?

Språkprisen vert kvart år delt ut til eit nyskapande prosjekt som har fremja læring av språk. I fjor vann brettspelet...

Publisert: 01.09.2017

Språkprisen er en oppmuntring til prosjekter som viser nye måter å lære språk på, og som dermed bidrar til å åpne nye muligheter for kommunikasjon og kulturforståelse samt bedre muligheter for utdannelse og arbeid. Med språk menes ikke bare de europeiske lands offisielle språk, men alle språk som bidrar til et europeisk fellesskap og et Europa som en del av verden.

Søknadsfrist: 15. september 2017

I 2017 er følgende områder prioritert:

  • Flerspråklige skoler og klasserom – Flerspråklighet, en ressurs i klasserommet
  • «Det språkvennlige samfunnet» – uformell språklæring

En utdyping av årets prioriteringer finner dere i vedlegget nederst på siden.

I utvelgelsen vil det prioriteres prosjekter som:

  • styrker motivasjonen for språklæring for elever og/eller lærere
  • bedrer kvaliteten i språkopplæringen
  • er kreative og originale
  • kan inspirere andre i Norge og har en overføringsverdi til andre land og språk
  • fremmer sosial inkludering og mangfold
  • har en klar plan for spredning av resultater

Juryen for de norske bidragene består av representanter fra Kunnskapsdepartementet, Nasjonalt senter for fremmedspråk i opplæringen, Nasjonalt senter for flerkulturell opplæring (NAFO), SIU og en høyere utdanningsinstitusjon. Det er også et jurymedlem fra et EU-land.

Hvem kan søke?

Skoler, institusjoner, organisasjoner og enkeltpersoner som driver med språkopplæring, både på formelle og uformelle læringsarenaer, kan søke.

Prisen består av et diplom og 50 000 kroner.

For mer informasjon, kontakt seniorrådgiver Vigdis Berg.

Se The European Language Label på YouTube.

Publikasjoner

Europavegen 11

Itinera - Språklæring

Itinera - Voksnes læring


Språkprisen lgog NY

Samleside for Erasmus+


Studier i Tyskland

Har du lyst å studere i Tyskland?

Les mer på utdanningiverden.no