Ut av arbeidsledigheten med Erasmus+

– Vår oppgave er å få folk i jobb. Og hindre at de faller ut av jobb. Bedriften som klasserom og verksted er vårt suksesskriterium nummer 1. Dette jobber vi med her hjemme og i europeiske prosjekter støttet av Erasmus+, sier Jan Evensen i inkluderingsbedriften Fønix AS.

Av: Runo Isaksen.

Publisert: 17.08.2017

Evensen er salgssjef i Fønix AS, en av Norges største arbeids- og inkluderingsbedrifter. Han har også fått den prestisjetunge utmerkelsen «Erasmus Face». Mer om det litt senere.

Jan Evensen

– Erasmus+ bidrar til faglig utvikling og økt motivasjon for våre ansatte, sier Jan Evensen. (Foto: Runo Isaksen)

I Vestfold utvikler Fønix kurs i samarbeid med bedriftene, og i bedriftene. Målet er å gi ansatte fagbrev eller annen formell kompetanse slik at de blir tryggere i jobben, takler omstillinger og ikke faller ut.

De senere årene har Fønix fått Erasmus+-midler både til strategiske partnerskap og utveksling (såkalt mobilitet). Alt internasjonalt engasjement handler om to hovedtemaer: Grunnleggende ferdigheter og praksis i bedrift.

Erasmus+ er EUs program for utdanning, opplæring, ungdom og idrett for perioden 2014-2020. Norge deltar fullt og helt.

Unik erfaring

– Erasmus+ er veldig nyttig for oss. Blant våre 200 ansatte er det mange instruktører og fremmedspråklærere. Her har vi masse å lære. England har hatt innvandring i årtier og er kommet langt i språkopplæring. Derfor har vi sendt lærere til England i to runder, forklarer Evensen.

I England har Fønix-ansatte lært helt konkrete verktøy som de bruker direkte i Norge: ulike språkspill, digitale spill, og bilde-språk-læring, for å nevne noe.

– Det er også lærerikt å erfare hvordan de jobber med ungdom i England, som har hatt store utfordringer med ungdomsledighet. Å inkludere jobbtrening står sterkt, såkalt «on the job training».

Nå har Fønix er helt nytt utvekslingsprosjekt om såkalt individuell jobbstøtte. Dette er en egen teknikk som har vist seg særlig effektiv for ungdom som sliter med rus eller psykiatri. Ti Fønix-ansatte skal en uke til London for å lære.

– Det finnes helt konkrete verktøy som er prøvd i praksis, som fungerer godt og som er overførbare. Jeg er alltid opptatt av innovasjon og praktisk nytteverdi, understreker Evensen.

Gjennom Erasmus+ lærer jeg av de beste i Europa, sier Jan Evensen i denne ferske videoen.

Slående mye å lære

Det løpende Erasmus+ strategiske partnerskapet handler om opplæring i bedrift. Den ene partneren er en stor tekstilindustribedrift i Portugal som nettopp har blitt heldigitalisert.

– Først skal vi ha opplæring av lærerne, deretter lager vi kursopplegg i bedriften. Så tester vi ut kurs, som handler om motivering, gjennomføring og sertifisering. Om vi kan motivere flere i Portugal til å ta fagbrev, blir jeg mektig stolt.

– Vi tror gjerne at vi er kommet så langt i Norge, at norsk arbeidsliv er best. Ofte er det litt sant. Samtidig er det slående hvor mye vi kan lære av andre. Portugal er langt framme på teknologi i tekstilindustrien. I Norge sliter vi med IKT-ferdigheter blant voksne, vi har mange digitale analfabeter. Vi har mye å lære av andre, understreker Evensen.

Erasmus+ gir faglig utvikling

Jan Evensen

– Trafikk skaper trafikk. Jo mer du jobber internasjonalt, jo flere treffer du, sier Jan Evensen. (Foto: Fønix)

Evensen bruker Erasmus+ til å utvikle egne ansatte og dermed organisasjonen videre.

– Erasmus+ bidrar til faglig utvikling og økt motivasjon for våre ansatte. De gleder seg til nye prosjekter og videre faglig utvikling. Hver eneste dag kommer med nye problemstillinger. Så vi må være i forkant. Da er vi avhengig av å få med oss det som skjer av faglig utvikling andre steder.

– Hver dag lærer jeg at det skjer utrolig mye spennende utenfor Norge. Vi får hele tiden nye ideer. Dessuten er det jo spennende å møte nye mennesker og besøke nye land, da.

Mange er livredde

Fønix jobber med mennesker med manglende eller lav formell utdanning. Mange har ikke vært i skole på årevis. Nettopp disse er aller mest utsatt for endringer i arbeidslivet, som automatisering og digitalisering.

«Jeg kan ingenting, jeg har bare jobbet her i 40 år.» Det er et typisk utsagt «på gølvet» blant ansatte som mangler formell kompetanse, ifølge Evensen.

– Mange ansatte må få ny kompetanse, særlig innen digitalisering. Og de trenger sertifikat. Mange er livredde. Mange av dem var skoletapere, det er mye angst rundt dette med kompetanseutvikling. Det er avgjørende å møte dem der de er, motivere dem og ikke lage noe skolefølelse, sier Evensen.

Vestfolds store bransjer er industriell matvareproduksjon (Findus, Ringnes og flere), transport og logistikk, gjenvinning, samt produksjon. Samtlige er kjennetegnet av digitalisering og enorme endringer. Og behov for folk med kompetanse.

I Norge er det lett å få gehør blant bedriftsledere, er Evensens erfaring. Bedriftsledere ser at de må utvikle sine ansatte

Innvandrere lærer norsk i bedrift

Asylsøkere og innvandrere er en annen stor målgruppe for Fønix. Over 400 innvandrere deltar i Fønix-kurs nå. De får blant annet fagbrevopplæring i bedrifter som trenger arbeidskraft. Norskopplæring følger naturlig.

– Femten innvandrere skal straks ta fagbrev i industriell matproduksjon. Lærerne sier at norsklæringen deres er oppsiktsvekkende god, nettopp fordi de får opplæringen i bedrift. «Jeg kan masse ord som ingen andre kan,» som hun ene sa. Alle 15 har nå fått betalte sommerjobber, det er helt utrolig.

Erasmus Face er nyttig

– Du er en av i alt fire norske «Erasmus Faces», en europeisk utmerkelse i forbindelse med markeringen av 30 år med europeisk samarbeid innen utdanning. Hva synes du om det?

– Veldig morsomt. Jeg er smigret og veldig overrasket. Det kan også være nyttig. En av grunnene til å delta i Erasmus+, er å bygge internasjonale nettverk. Utmerkelsen er bra for vår branding, den viser at vi er opptatt av motivasjon og innovasjon og at vi følger med på utviklingen.

Trafikk skaper trafikk

– Apropos nettverk: Hvordan har dere kommet i gang med å finne europeiske partnere?

– Vi har deltatt på ulike partnerskapsmøter som SIU arrangerer. På et slikt møte i Spania traff vi den portugisiske partneren samt Manchester College, som vi også samarbeider med. På et annet seminar på Island traff vi vår danske partner, som har en søknad inne nå. Trafikk skaper trafikk. Jo mer du jobber internasjonalt, jo flere treffer du.

Nylig ble Jan Evensen valgt inn i styret i European Basic Skills Network (EBSN), som teller rundt 80 medlemmer fra 40 land. Også der treffer han og Fønix spennende partnere. I valgkampen brukte han utmerkelsen «Erasmus Face» for hva det var verdt.

Utveksling gir stor effekt

Fønix har to Erasmus+-søknader inne nå, den ene som koordinator, den andre som deltaker i et dansk-ledet partnerskap. Begge handler om karriereveiledning i arbeidslivet.

– Vi vil være i forkant, og da må vi fortsette å utvikle oss. Det er veldig viktig å fortsette med utveksling, for det gir så stor og umiddelbar effekt i organisasjonen. Vi ønsker kontinuitet, ti utvekslingsopphold i året er bra.

– Og vi vil gjerne fortsette å delta i ett eller to strategiske partnerskap. De må handle om helt relevante temaer som grunnleggende ferdigheter, ungdomsledighet, karriereveiledning, språkopplæring.

Å utvikle opplegg for karriereveiledning er noe Fønix kommer til å jobbe mer med framover.

– Karriereveiledning har hittil vært forbeholdt sånne som du og meg: Folk med høyere utdanning. Vi skal møte og veilede folk med lav kompetanse. Her er det mye upløyd mark, sier Evensen. 

I tillegg skal Fønix være med på en søknad til EØS-midlene, med en koordinator fra Slovenia. Ungdomsledighet er tema.

Fakta

Fønix AS er en av Norges største arbeids- og inkluderingsbedrifter (attføringsbedrift, het det før), med 200 ansatte. Kontoret ligger i Sandefjord, Vestfold. Fønix driver primært bedriftsintern opplæring, med vekt på grunnleggende ferdigheter og fagbrevopplæring.

Fønix har vært involvert i fem ulike Erasmus+-prosjekter, både utveksling/mobilitet (KA1) og strategiske partnerskap (KA2). I år sender de seks ansatte til London og fire til Manchester.

I fjor fikk over 1100 mennesker jobb gjennom Fønix. Om lag 2000 mennesker får daglig et eller annet tilbud om opplæring/omstilling i regi av Fønix.

Regjeringens mål er at 70 prosent av ansatte i offentlig sektor skal ha fagbrev. I mange byer og bransjer i Vestfold har knapt 40 prosent fagbrev, så opplæringsbehovet er stort.

I 2020 kommer under tre prosent av stillingene i arbeidslivet å være egnet for folk uten formell kompetanse, ifølge Norsk Industris beregninger. Samtidig går utviklingen mot at stadig nye ansattgrupper må ta formell etterutdanning med jevne mellomrom. Bussjåfører må ta et 30-timers kurs hvert femte år. Behovet for opplæring og formell kompetanse er altså stort.