Slik lykkes du med partnerskapsprosjekt

Skal du etablere eller videreutvikle samarbeid innen høyere utdanning? Syv generelle prinsipp viser deg hvordan.

Av: Marie Træland.

Publisert: 12.02.2018

En evalueringsrapport av Nord-Amerika-programmet viser hvordan man kan utvikle bærekraftige internasjonale partnerskap.

parterskapsprogram_artikkel_500pxl

Beste praksis

Rapporten anbefaler beste praksis. Uten at det finnes én fasit, kan de brukes som generelle retningslinjer i utvikling av partnerskapsprogram.

Syv kjennetegn for godt partnerskap

For å sikre et bærekraftig partnerskap bør prosjektet:

  • Skape læringsmuligheter: Partnerskapet bør muliggjøre ny, innovativ læring som er til nytte for begge institusjoner.
  • Engasjere bredt: Partnerskapsprosjektet bør engasjere flest mulig, bredest mulig. Aktiviteter som fremmer global læring og internasjonalisering bør involveres på alle nivå. 
  • Fokusere på studenter: Partnerskapsprosjektet må være interessant for studentene. Både for å få dem involvert i prosjektet og for at de skal fullføre påbegynte prosjekt. 
  • Ha potensial for et tematisk fokus: Et prosjekt bør fokusere på et tverrfaglig tema. Slik kan man legge til rette bred integrering i pensum og aktiviteter ved institusjonen. 
  • Sterk involvering av faglig ansatte: For å danne et godt partnerskap blir det viktig med god kontakt og å knytte felles interesser. Man er avhengig av støtte og involvering av faglig ansatte fra begge parter.
  • Skape gjensidig nytteverdi: Begge parter skal kunne dra nytte av samarbeidet. 
  • Forpliktelse: Følelsen av forpliktelse til prosjektet er viktig for at partnerne skal ønske å bidra i samarbeidet. Dialog og samhandling står derfor sentralt.

Om rapporten

Rapporten er en ekstern evaluering av sluttrapportene til partnerskapsprosjekt for Nord-Amerika, som fikk støtte fra SIU i perioden 2012-2016.

Evalueringsrapporten konkluderer med at prosjektene når sine mål og lykkes i å tilrettelegge for bærekraftige partnerskap mellom norske og flere institusjoner i USA og Canada.

Rapporten er skrevet av Dr. Sabrine C. Klahr under et opphold i SIU våren 2017 finansiert av Fulbright Specialist Award.

Partnerskapsprogrammet i Nord-Amerika

Partnerskapsprogrammet for Nord-Amerika gir støtte til faglig samarbeid, med sikte på langsiktig samarbeid med Canada og USA. Prosjektene skal være forankret institusjonelt.

Les om ordningen her: Partnerskapsprogrammet for Nord-Amerika

Det er SIU som lyser ut midler for 2-årige og 4-årige prosjekt.

Neste utlysning for 2-årige prosjekt forventes i 2019, mens utlysning for både 4-årige og 2-årige prosjekt ventes i 2020.