Russlandsprogrammet videreføres

- Nyheten om at Russlandsprogrammet videreføres i tre nye år er mottatt som en gladmelding i fagmiljøene.

Av: Heidi Skålevik.

Publisert: 18.09.2017

Russlandsprogrammet fornyet_web

Programmet er viktig for fagmiljøer i Norge og Russland fordi det tilrettelegger for kunnskapssamarbeid over tid. Det UD-finansierte programmet er sikret videreføring for en ny programperiode 2017-2020.

- Russlandsprogrammet har lang tradisjon i SIU, og vi har forvaltet dette på vegne av UD i mer enn 20 år, forteller seniorrådgiver Herdis Kolle, som har hovedansvar for programmet i SIU.

Også politisk viktig

Finansieringen fra UD styrker den norske satsingen på utdannings- og forskningssamarbeid med Russland, som definert i Panorama-strategien. - Programmet går dermed direkte inn i regjeringens satsing for å fremme kunnskapssamarbeid med Russland, sier Kolle.

SIU har avtale med UD om forvaltning av to ulike ordninger for norsk-russisk samarbeid: Russlandsprogrammet og den delen av Norgeskunnskapsordningen som gjelder Russland.

I Russlandsprogrammet lyser vi nå ut inntil 21 millioner kroner til treårig prosjektsamarbeid mellom høyere utdanningsinstitusjoner i Norge og Russland. Det kan søkes om inntil to millioner kroner i hvert prosjekt.

I 2018 kommer også en utlysning til mindre prosjekter, med en samlet pott på rundt tre millioner kroner.

- Under Norgeskunnskapsordningen finansierer vi fire lektorater i norsk språk og litteratur ved russiske universiteter. I tillegg har vi fått tilført midler til mobilitetsstipend for norsk språk og litteratur, og arrangements- og bokstøtte. Disse midlene er øremerket søknader fra russiske studenter og institusjoner.

Søk innen 1. november

Søk midler gjennom Russlandsprogrammet innen 1. november.

Gå til mer informasjon og utlysningstekst for Russlandsprogrammet

Norgeskunnskapsordningen har flere årlige søknadsfrister.

Gå til mer informasjon og oversikt over søknadsfrister for Norgeskunnskapsordningen