Bedre karriere med Erasmus

Studenter som reiser ut gjennom Erasmus stiller sterkere på jobbmarkedet, ifølge en stor EU-undersøkelse.

Av: Frøy Katrine Myrhol.

Publisert: 02.10.2014

Europakommisjonen har utført den største studien noensinne blant 80.000 europeiske nåværende og tidligere studenter, arbeidsgivere, bedrifter og ansatte på høyere utdanningsinstitusjoner.

Resultatene fra Erasmus Impact Study er tydelige: Å reise ut gjennom Erasmus har en positiv effekt på studentenes jobbmuligheter. Internasjonal erfaring gjør også at de tilegner seg personlige egenskaper som gjør dem attraktive for arbeidsgivere.

Halvparten så mange Erasmus-studenter blir langtidsarbeidsledige som studenter som ikke har reist ut. Studentene tilegner seg også egenskaper som gjør dem attraktive for arbeidsgivere. Foto: SIU/Paul Sigve Amundsen

Halvparten så mange Erasmus-studenter blir langtidsarbeidsledige som studenter som ikke har reist ut. Studentene tilegner seg også egenskaper som gjør dem attraktive for arbeidsgivere. Foto: SIU/Paul Sigve Amundsen

Studien viser at halvparten så mange Erasmus-studenter blir langtidsarbeidsledige som studenter som ikke har reist ut.

I tillegg er 23 prosent færre arbeidsledige fem år etter at de er ferdige med utdannelsen sin.

– Undersøkelsen viser en tydelig sammenheng mellom mobilitet og muligheter på jobbmarkedet, som er av betydning på grunn av den høye arbeidsledigheten hos unge i Europa etter finanskrisen, sier avdelingsdirektør Vidar Pedersen på SIU.

– Ofte er studentenes økonomi det største hinderet for mobilitet. I Erasmus+ er det en stor økning i midler som betyr at flere får stipend, og kan skaffe seg ferdigheter som øker sjansene deres på arbeidsmarkedet.

Attraktive egenskaper i jobbmarkedet

At internasjonal erfaring er en viktig kvalifikasjon som verdsettes av stadig flere arbeidsgivere, kommer tydelig fram i undersøkelsen.

Ifølge 64 prosent av arbeidsgiverne som har svart, får ansatte med internasjonal erfaring oftere større ansvar på jobb. De fleste arbeidsgiverne i undersøkelsen ønsker seg også ansatte med personlige egenskaper som toleranse, selvtillit, nysgjerrighet og evne til problemløsning.

42 prosent flere Erasmus-studenter viste slike egenskaper da de kom hjem sammenlignet med andre studenter som ikke reiste ut. Studien har brukt metoder som har undersøkt respondentenes faktiske egenskaper, og ikke egenvurdering.

Ifølge undersøkelsen tilegner også ansatte på høyere utdanningsinstitusjoner seg de samme egenskapene etter å ha reist ut gjennom Erasmus ansattmobilitet. I tillegg mener 70 prosent av de ansatte at det viktigste utbyttet har vært økt kjennskap til god praksis og nye ferdigheter.

Av studenter som reiser ut gjennom Erasmus praksismobilitet, blir en av tre tilbudt jobb i bedriften eller organisasjonen hvor de oppholder seg. Foto: SIU/Paul Sigve Amundsen

Av studenter som reiser ut gjennom Erasmus praksismobilitet, blir en av tre tilbudt jobb i bedriften eller organisasjonen hvor de oppholder seg. Foto: SIU/Paul Sigve Amundsen

Dette samsvarer med resultatene fra en tidligere SIU-studie i 2009. Her oppga faglige ansatte nye perspektiver på egen undervisning som den viktigste effekten av oppholdet sitt.

– Ansattmobilitet kommer derfor institusjonene og studentene hjemme i Norge til gode. Studentene har også fordeler av at faglig ansatte fra Europa gjester norske institusjoner for å undervise, sier Pedersen. 

Får jobb etter praksis

Av studenter som reiser ut gjennom Erasmus praksismobilitet, blir én av tre tilbudt jobb i bedriften eller organisasjonen hvor de oppholder seg.

Praksisstudenter blir også oftere entreprenører, siden 1 av 10 starter sitt eget foretak.

– I Norge har vi et stort potensiale for å benytte mulighetene i praksismobilitet bedre. SIU jobber også for at flere skal benytte seg av denne ordningen. I Erasmus+ er det også enklere å reise ut på praksis enn i det gamle programmet, siden en får godkjent kortere perioder på to måneder, sier Pedersen. 

Finner livspartner

Som om dette ikke var nok, kan et Erasmus-opphold også ha en positiv effekt på kjærlighetslivet.

Ifølge undersøkelsen møtte hele 27 prosent av studentene sine livspartnere gjennom Erasmus-oppholdet sitt. Det har også blitt født én million Erasmus-barn siden 1987.

Har du reist ut gjennom Erasmus, er det også mer sannsynlig at du vil bosette deg i utlandet en periode.

Rundt 40 prosent av studentene flyttet til et annet land etter at de var ferdige med studiene. Av de som ikke hadde studert i utlandet var tallet bare 23 prosent.

– Vi ser tydelig at jo tidligere en skaffer seg internasjonal erfaring gjennom mobilitet, dess større er sjansene for at man også søker ut senere i livet. Erasmus-studentene føler seg gjerne i større grad som en del av et europeisk fellesskap, sier Pedersen.