Forsider av ulike aviser og magasiner

Nyheter fra SIU

På denne siden finner du nyheter fra SIU.

Få en ekstra språkressurs i klasserommet

Vil din skole få en ekstraressurs i spansk, fransk eller tysk? Med støtte fra SIU kan din skole bli vertsskole for en språkassistent. Søknadsfristen er 26.februar. 

Les mer

Styrker kunnskapssamarbeidet med Kina

I mars kommer en universitetsdelegasjon med representanter for trettitre velrennomerte kinesiske institusjoner til Norge. Grip muligheten til å etablere samarbeid med kineserne! Les mer

Et år ga mersmak!

Marianne Jacobsen søkte gjennom utenlandslektoratordningen, og fikk jobben som lektor i Beijing. Det har hun ikke angret på.  Les mer

Store midler til internasjonalt utdanningssamarbeid

SIU lyser nå ut midler gjennom seks ulike programmer som retter seg mot høyere utdanningssamarbeid med land utenfor EU og skal bidra til å styrke kvalitet i utdanning.   Les mer

Styrking i nord

– Noreg skal vera leiande på kunnskap om, for og i nord. I løpet av 2018 kjem ei ny utlysing av midlar i Nordområdeprogrammet. Les mer