Forsider av ulike aviser og magasiner

Nyheter fra SIU

På denne siden finner du nyheter fra SIU.

Slik lykkes du med partnerskapsprosjekt

Skal du etablere eller videreutvikle samarbeid innen høyere utdanning? Syv generelle prinsipp viser deg hvordan.

Les mer

Bli lektor i utlandet!

Vil du undervise i norsk språk og litteratur ved et utenlandsk universitet? SIU lyser nå ut ledige stillinger fra høsten 2018. Les mer

Få en ekstra språkressurs i klasserommet

Vil din skole få en ekstraressurs i spansk, fransk eller tysk? Med støtte fra SIU kan din skole bli vertsskole for en språkassistent. Søknadsfristen er 26.februar.  Les mer

Styrker kunnskapssamarbeidet med Kina

I mars kommer en universitetsdelegasjon med representanter for trettitre velrennomerte kinesiske institusjoner til Norge. Grip muligheten til å etablere samarbeid med kineserne! Les mer

Store midler til internasjonalt utdanningssamarbeid

SIU lyser nå ut midler gjennom seks ulike programmer som retter seg mot høyere utdanningssamarbeid med land utenfor EU og skal bidra til å styrke kvalitet i utdanning.   Les mer