SIU har blitt Diku – Direktoratet for internasjonalisering og kvalitetsutvikling i høyere utdanning. Det vil komme et nytt nettsted tidlig 2019.

Forsider av ulike aviser og magasiner

Nyheter fra SIU

På denne siden finner du nyheter fra SIU.

Nordplus-prosjekt løser faglige og sosiale utfordringer i grunnskolen med kunst

– Elevene har lært hva medvirkning er. De tenker at de skal medvirke i hvordan de selv skal arbeide, hva de skal gjøre og hvordan de skal løse oppgaver, i stedet for å være passive. Ja visst blir elevene mer kreative da!

Les mer

Bli med på Yrkesfaguken 2018

Registrer ditt arrangement og delta i den europeiske kampanjen for å fremme yrkesfag. Les mer

Oppmodar fleire til å velje Kina

Det er eit mål at fleire norske studentar skal velje studieopphald i Kina. Ein rapport gjer råd om korleis norske universitet og høgskular kan legge til rette for dette. Les mer

Skal styrke kvaliteten i norsk utdanning

Diku fremmer utvikling og nyskaping, internasjonalt samarbeid og digitale læringsformer. Les mer

Rekordmange søker seg til Frankrike

Etter 100 år med norsk-fransk utdanningssamarbeid, er det i 2018 søkerrekord blant norske elever som ønsker å ta treårig videregående skole i Frankrike. I år var det 78 søkere til 22 plasser – en ø... Les mer