SIU har blitt Diku – Direktoratet for internasjonalisering og kvalitetsutvikling i høyere utdanning. Det vil komme et nytt nettsted tidlig 2019.

Vil motvirke digitalt klasseskille

– Vi vil gjerne hjelpe lærere og skoler med å utvikle digital kompetanse. Vi arrangerer konferanser om koding og kommer gjerne på skolebesøk for å gi opplæring, sier Helge Astad.

Av: Runo Isaksen.

Publisert: 04.11.2018

Helge Astad

– Vi er veldig åpne for mer internasjonalt samarbeid, og gjerne i samarbeid med norske skoler, sier Helge Astad. (Foto: Helge Astad)

Helge Astad kommer til årets Internasjonaliseringskonferanse for grunnopplæringen for å fortelle mer om Lær Kidsa Koding. Dette er en frivillig bevegelse som arbeider for at barn og unge skal forstå og beherske sin egen rolle i det digitale samfunnet.

Lær Kidsa Koding har utviklet et konsept med kodeklubber. Dette er fritidstilbud hvor barn og unge leker med og lærer programmering, basert på oppgavesett og tips utviklet av Astad og hans kolleger. Alt sammen er helt gratis.

Alt er gratis

– Vårt arbeid handler om å gi barn og unge muligheter til å forstå og skape i den verden de oppholder seg mest i, den digitale. Alt skal være gratis, og alle skal få bli med. Vi jobber bevisst med å motvirke et digitalt klasseskille, understreker Astad.

Han mener at kodeklubber kan være et godt alternativ til andre og kanskje dyre fritidsaktiviteter. Klubbene skal være en trygg arena ledet av frivillige voksne, en arena hvor det ikke gjelder å bli best og hvor mobbing ikke skal eksistere.

Hittil finnes det om lag 160 kodeklubber i Norge, fra Kirkenes i nord til Mandal i sør. Helge Astad er selv inne og starter flere kodeklubber i Oslo, men trekker seg fort ut og overlater roret til lokalt frivillige voksne.

Femåringer kan kode

Kodeklubber blir organisert på ulike måter og kan foregå hvor som helst: I SFO, på biblioteker, i skoleklasser eller bedrifter, for den saks skyld.

– Barna bør helst kunne lese og ha en viss logisk sans. Det går fint an å starte når du er fem år. Oppad er det ingen aldersgrense, men hittil har vi valgt å prioritere barn og unge, sier Alstad.

På vei inn i skolen

Digital kompetanse er definert som nøkkelkompetanse i Norge, som i Europa for øvrig.

Nå foregår en politisk utvikling som peker mot at koding kommer inn i naturfag og matematikk i norsk skole. Astad og hans kolleger har lobbet hardt for dette, og håper at det kommer inn også på lavere trinn.

– Jeg håper at koding kan bli et nytt kreativt verktøy som skolen kan bruke, og som kan føre til bedre digitale ferdigheter.

Gammel oppdagelse, ny kode

Astad er slett ikke med på at tiden for de store oppfinnelser er forbi. Mye av dagens utvikling handler om å ta en «gammel» oppfinnelse – og putte koder på den. Han nevner eksempler som Tesla, vaskemaskiner med tastelås, koder i kjøleskap, lyspærer og mobiltelefoner.

– Koder er på vei inn i alt vi omgir oss med, så vi må sørge for at barn og unge beherske teknologien. Dette er viktig også for framtidig norsk næringsliv, påpeker han.

Ønsker internasjonalt samarbeid

Helge Astad og hans kolleger jobber med å ta ideer og erfaringer også over landegrensene. De planlegger å søke om EØS-midler sammen med en partner i Kroatia, og som handler om å koble norske og kroatiske kodeklubber. Et underliggende mål her er i bidra til å minske hjerneflukt fra Kroatia.

De er involvert i et prosjekt på Sri Lanka, og har kontakter i Sør-Korea. De deltar i EUs Code Week og også i micro:bit.

– Vi er veldig åpne for mer internasjonalt samarbeid, og gjerne i samarbeid med norske skoler, sier Helge Astad.

Fakta

Lær Kidsa Koding: I tillegg til å øke den allmenne forståelsen av informasjonsteknologi, ønsker bevegelsen å bidra til rekruttering til IT-yrkene og realfagene. En viktig del av virksomheten er å arbeide for at alle unge i skolealder får mulighet til å lære programmering og bli kjent med informatikk som fag.

Kodeklubben: Frivillige med IT-kunnskap lærer barn å programmere i eller etter skoletid. Lær Kidsa Koding har ferdige oppgavesett i flere programmeringsspråk som du kan laste ned gratis, og har mange tips om hvordan starte og drifte en kodeklubb.

Helge Astad: Utdannet geograf. Han er seksjonsleder i Statnett, og jobber med geografiske informasjonssystemer. Arbeidet med Lær Kidsa Koding foregår på fritiden.