SIU har blitt Diku – Direktoratet for internasjonalisering og kvalitetsutvikling i høyere utdanning. Det vil komme et nytt nettsted tidlig 2019.

Vil du vinna den europeiske språkprisen?

Språkprisen vert kvart år delt ut til eit nyskapande prosjekt som har fremja læring av språk. I fjor vann brettspelet «New Amigos» – er det ditt prosjekt som vinn i år?

Av: Andreas Kjeldsberg Pihl.

Publisert: 01.09.2017

Språkprisen er europeisk, men konkurransen er ikkje avgrensa til europeiske språk. Alle språkprosjekt som bidreg til eit europeisk fellesskap og Europa som ein del av verda, kan delta.

I denne videoen kan du sjå fleire gode eksempel på prosjekt som har fått prisen:

Fleire språk som ein ressurs i klasserommet, og uformell språklæring er mellom prioriteringane for Språkprisen 2017. SIU har ansvaret for tildelinga i Noreg.

Skular, institusjonar, organisasjonar og enkeltpersonar som driv med språkopplæring kan søka. Vinnaren får heider, ære, diplom og 50 000 kroner.

Søknadsfristen er 15. september 2017.

– Den europeiske språkprisen er ei stor anerkjenning og ein døropnar for oss, sa Lakki Patey, som har utvikla språkspillet «New Amigos», då han tok imot prisen i 2016.

> Meir informasjon om Språkprisen, prioriteringar og korleis du søker