SIU har blitt Diku – Direktoratet for internasjonalisering og kvalitetsutvikling i høyere utdanning. Det vil komme et nytt nettsted tidlig 2019.

Styrker kunnskapssamarbeidet med Kina

I mars kommer en universitetsdelegasjon med representanter for trettitre velrennomerte kinesiske institusjoner til Norge. Grip muligheten til å etablere samarbeid med kineserne!

Av: Heidi Skålevik.

Publisert: 02.02.2018

Kinesisk delegasjon til Norge

Delegasjonen blir den største som har besøkt Norge de senere år, og skal blant annet til Bodø i forbindelse med Internasjonaliseringskonferansen 2018.

Besøket er forankret på statlig nivå i både Norge og Kina, og ledes av Zhao Lingshan, generalsekretær for China Education Association for International Exchange (CEAIE).

CEAIE er SIUs «søsterorganisasjon» i Kina, og er organisert under det kinesiske utdanningsdepartementet. Organisasjonen har blant annet ansvar for å fremme kvalitet gjennom internasjonalt universitetssamarbeid.

– Vi mener utveksling og samarbeid mellom våre universiteter kan bidra til å finne løsninger på de felles utfordringer som våre nasjoner står overfor og som verden må håndtere, sier Lingshan. – Vi lærer av hverandre og driver felles kompetanseutvikling for en bedre verden.

De besøkende institusjonene er universiteter som er prioritert av kinesiske myndigheter, med hensyn til finansiering og rekruttering. Omtrent en tredjedel av institusjonene vil være representert ved rektor eller vise-rektor.

Grip muligheten!

Besøket gir en unik mulighet til å få innblikk i kinesisk universitetssektor, og til å bli bedre kjent med enkeltinstitusjoner.

SIU tilrettelegger for at flest mulig fra norske universiteter får anledning å treffe gjestene fra øst. Vi oppfordrer norske institusjoner til å gripe muligheten til å etablere tettere samarbeid med kinesiske universiteter.

Kontakt med den kinesiske delegasjonen kan også være et godt utgangspunkt for oppfølgingsmøter under kunnskapsministerens delegasjonsbesøk til Kina i april.

Den kinesiske delegasjonen har gitt sine innspill til prioriterte områder for videre samarbeid:

  • Forsknings- og innovasjonssamarbeid mellom universiteter
  • Utfordringer og muligheter knyttet til studentmobilitet mellom Norge og Kina, særlig studier i Kina.
  • Beste praksis innen mobilitetsprogrammer og forskningssamarbeid gjennom studentmobilitet.

Bli med ministeren til Kina

En større delegasjon fra forskning og høyere utdanning reiser i midten av april til Beijing og Shanghai. Det er det offisielle Norge som leder delegasjonen, med minister for forskning og høyere utdanning, Iselin Nybø, i spissen.

Formelt vertskap er Kinas forsknings- og teknologidepartement. Forskningsrådet og SIU står for det faglige programmet, som sys sammen med det politiske programmet.

Norske institusjoner innen forskning og høyere utdanning er invitert til å delta på delegasjonsreisen. I invitasjonen er det understreket at man forutsetter at institusjonene deltar med sine ledere, sammen med faglig og administrativt ansatte.

  • Mer informasjon Ministerens delegasjon til Kina, 16.-20. april 2018 (lenke kommer).

Kina som strategisk partner

Arbeidet med å styrke og videreutvikle høyere utdannings- og forskningssamarbeid med Kina, samt koblinger til virksomheter i offentlig og privat sektor, har særlig prioritet i 2018.

Satsingen er basert på regjeringens ønske om å styrke samarbeidet innen høyere utdanning og forskning med prioriterte samarbeidsland utenfor EU, som beskrevet i Panoramastrategien 2016-2020.

Panoramastrategien

Regjeringens strategi for høyere utdannings- og forskningssamarbeid med Brasil, India, Japan, Kina, Russland og Sør-Afrika (2016-2020).

Støtte til samarbeid med Kina?

Gå til informasjon om SIUs støtteordninger for samarbeid med Kina.


IK18

Bodø, 13.-15. mars 2018.

Gå til mer informasjon om Internasjonaliseringskonferansen 2018

Påmeldingsfrist er fredag 9. februar.