SIU har blitt Diku – Direktoratet for internasjonalisering og kvalitetsutvikling i høyere utdanning. Det vil komme et nytt nettsted tidlig 2019.

Slik lykkes du med partnerskapsprosjekt

Skal du etablere eller videreutvikle samarbeid innen høyere utdanning? Syv generelle prinsipp viser deg hvordan.

Av: Marie Træland.

Publisert: 12.02.2018

En evalueringsrapport av Nord-Amerika-programmet viser hvordan man kan utvikle bærekraftige internasjonale partnerskap.

parterskapsprogram_artikkel_500pxl

Beste praksis

Rapporten anbefaler beste praksis. Uten at det finnes én fasit, kan de brukes som generelle retningslinjer i utvikling av partnerskapsprogram.

Syv kjennetegn for godt partnerskap

For å sikre et bærekraftig partnerskap bør prosjektet:

  • Skape læringsmuligheter: Partnerskapet bør muliggjøre ny, innovativ læring som er til nytte for begge institusjoner.
  • Engasjere bredt: Partnerskapsprosjektet bør engasjere flest mulig, bredest mulig. Aktiviteter som fremmer global læring og internasjonalisering bør involveres på alle nivå. 
  • Fokusere på studenter: Partnerskapsprosjektet må være interessant for studentene. Både for å få dem involvert i prosjektet og for at de skal fullføre påbegynte prosjekt. 
  • Ha potensial for et tematisk fokus: Et prosjekt bør fokusere på et tverrfaglig tema. Slik kan man legge til rette bred integrering i pensum og aktiviteter ved institusjonen. 
  • Sterk involvering av faglig ansatte: For å danne et godt partnerskap blir det viktig med god kontakt og å knytte felles interesser. Man er avhengig av støtte og involvering av faglig ansatte fra begge parter.
  • Skape gjensidig nytteverdi: Begge parter skal kunne dra nytte av samarbeidet. 
  • Forpliktelse: Følelsen av forpliktelse til prosjektet er viktig for at partnerne skal ønske å bidra i samarbeidet. Dialog og samhandling står derfor sentralt.

Om rapporten

Rapporten er en ekstern evaluering av sluttrapportene til partnerskapsprosjekt for Nord-Amerika, som fikk støtte fra SIU i perioden 2012-2016.

Evalueringsrapporten konkluderer med at prosjektene når sine mål og lykkes i å tilrettelegge for bærekraftige partnerskap mellom norske og flere institusjoner i USA og Canada.

Rapporten er skrevet av Dr. Sabrine C. Klahr under et opphold i SIU våren 2017 finansiert av Fulbright Specialist Award.

Partnerskapsprogrammet i Nord-Amerika

Partnerskapsprogrammet for Nord-Amerika gir støtte til faglig samarbeid, med sikte på langsiktig samarbeid med Canada og USA. Prosjektene skal være forankret institusjonelt.

Les om ordningen her: Partnerskapsprogrammet for Nord-Amerika

Det er SIU som lyser ut midler for 2-årige og 4-årige prosjekt.

Neste utlysning for 2-årige prosjekt forventes i 2019, mens utlysning for både 4-årige og 2-årige prosjekt ventes i 2020.