SIU har blitt Diku – Direktoratet for internasjonalisering og kvalitetsutvikling i høyere utdanning. Det vil komme et nytt nettsted tidlig 2019.

Skal bekjempe frafall med Erasmus+-midler og studenter som medforskere

Hva skal til for å gjøre det mulig for alle elever og studenter å fullføre utdanningen sin? Med 32 studenter som medforskere skal USNs europeiske utdanningsprosjekt MaCE utvikle en metode for å hindre frafall i skolen og i høyere utdanning. Prosjektet får støtte gjennom Erasmus+ Strategisk partnerskap.

Av: Victoria Susanne Nydegger Schrøder.

Publisert: 04.12.2018Det summes ivrig på norsk, dansk og engelsk i klasserommet på Universitetet i Sørøst-Norges campus Porsgrunn. For første gang samles den internasjonale prosjektgruppen i utdanningsprosjektet Marginalisation and Co-created Education (MaCE) for å jobbe sammen.

diku-301018-4

Foto: Bjørn Harry Schønhaug

Studentaktiv læring i aksjon

32 lærer- og sosialfagstudenter fra Norge, Danmark og England er medforskere i utdanningsprosjektet. De kan dermed skilte med et unikt, forskningsbasert utdanningsløp.

Mette.Bunting

Dosent Mette Bunting ved USN er prosjektkoordinator for MaCE

– Vi jobbet mye med studenter som medforskere over flere år og ønsket å utvikle noe nytt og spennende sammen med partnere i utlandet. Derfor søkte vi på Erasmus+ Strategisk partnerskap-midler, forteller Mette Bunting, dosent i pedagogikk ved USN og koordinator for MaCE-prosjektet.

Europeisk samarbeid for å løse felles utfordringer

Sammen med University of Cumbria i England og VIA University College i Danmark har USN fått 2,8 millioner kroner gjennom Erasmus+ Strategisk partnerskap. Målet er å utvikle en metode for å hindre at sårbare elever og studenter faller fra utdanning og studier.

I Europa er arbeidsledigheten blant unge høy, og prosjektet ønsker å ta for seg dette, og særlig gruppen unge som verken er i utdanning, ansatt eller under opplæring.

Verdifull kobling mellom forskning og utdanning

– Vi ønsker å styrke studentenes læring i bachelor og masteroppgavene deres gjennom medforskningsrollen de tar sammen med oss for å sikre høyere gjennomføring, sier Bunting.

I utvelgelsen av medforskerne prioriteres studenter som selv har erfaring med sosialt utenforskap og frafall. De besitter dermed viktig kunnskap om temaet og kan bidra inn i prosjektet på en spesielt god måte.

– Dette er ikke bare en akademisk utdannelse, men også en personlig reise, forteller Bunting.

MaCE2

Foto: Bjørn Harry Schønhaug

Støtte fra egen institusjon og fra Diku

Prosjektkoordinator Bunting forteller at god støtte fra egen institusjon har vært avgjørende for å lykkes med tildelingen av EU-midlene. Diku, Direktoratet for internasjonalisering og kvalitetsutvikling i høyere utdanning administrerer tildelingen av midler gjennom Erasmus+ Strategisk partnerskap i Norge.

– Vi har fått veldig god hjelp fra vår egen institusjon og fra Diku, både i søknadsprosessen og underveis i prosjektet. Det er gull verdt. Skal man lykkes med en søknad må man ha noen som både er kritiske og behjelpelige i prosessen.

MaCE-Prosjektet bygger videre på en langtidsstudie av Bunting og førsteamanuensis Geir Moshuus om frafall i videregående opplæring, og fortsetter frem til august 2020. Nye bachelor- og masterstudenter fra de tre landene tas opp i 2019.

Søk om støtte til ditt prosjekt

Erasmus+ er EUs utdanningsprogram som gir støtte til europeisk og internasjonalt samarbeid i hele utdanningsløpet.

Den samlede utlysingen i Erasmus+ for 2019 er større enn noen gang, med drøyt 3 milliarder euro til tiltak innen utdanning, opplæring, ungdom og idrett. For 2019 legges det stor vekt på prosjekter som bidrar til sosial integrering.

Les mer om Erasmus+ Strategiske partnerskap og søk!