SIU har blitt Diku – Direktoratet for internasjonalisering og kvalitetsutvikling i høyere utdanning. Det vil komme et nytt nettsted tidlig 2019.

Prestisjepris til Fagskolen Innlandet

Fagskolen Innlandet vant utdanningskvalitetsprisen 2018 med "Robotisering av læringsarena – operasjonalisering av Industri 4.0".

Av: Pål Adrian Clausen Ryen.

Publisert: 14.11.2018

Utdanningskvalitetsprisen for fagskoler 2018

I tøff konkurranse med fem andre nominasjoner var det Fagskolen Innlandet som trakk det lengste strået og vant årets utdanningskvalitetspris. Juryen trekker frem at tiltaket har stor overføringsverdi til andre studieretninger og sier følgende i sin begrunnelse:
– Juryen mener at all yrkesutdanning med fordel kan la seg inspirere av dette prosjektet, som på en eksemplarisk måte har dokumentert hvordan fagskoler holder seg faglig oppdatert og samtidig arbeider med å heve kvaliteten til nytte for både studenter og de som skal ta imot dem i næringslivet.

Prisen skal motivere

Diku-direktør Harald Nybølet innledet før Kunnskaps- og integreringsminister Jan Tore Sanner delte ut prisen. Nybølet gleder seg til å se hvordan prisen vil bidra til videre utvikling av tiltaket til Fagskolen Innlandet og fagskolesektoren.
– Jeg vil først gratulere Fagskolen Innlandet som en verdig vinner av prisen. Prisen skal deles ut hvert år og vi håper den motiverer fagskolesektoren til å jobbe videre kvalitetsutvikling i sine utdanninger.

Stolt vinner

Rektor Gard Tekrø Rolid, ved Fagskolen Innlandet gir all ære til sine medarbeidere og studenter som har jobbet med prosjektet.
– Jeg er kjempestolt over å ta imot denne prisen, og ikke minst over lærerne og studentene som har utviklet tiltaket. Det er utrolig moro at det harde arbeidet vi har lagt ned blir belønnet.

Dette er vinneren

• Tiltaket er etablert gjennom et tett samarbeid med næringslivet i regionen
• Tiltaket leverer aktuell og oppdatert yrkesutdanning og omfatter både fysiske og nettbaserte utdanninger
• Studentenes læringsutbytte står sentralt og tiltaket har ført til oppdatert innhold og variasjon i undervisningen
• Tiltaket gir gode muligheter for erfaringsoverføring til eksempelvis helsefag og landbruksfag.

Utdanningskvalitetsprisen for fagskoler

Prisen er på 1 million kroner. Formålet med utdanningskvalitetsprisen er å belønne fremragende arbeid med utdanningskvalitet i norsk fagskoleutdanning samt å stimulere institusjonene og fagmiljøene til systematisk arbeid med å videreutvikle kvaliteten på utdanningene sine.

Diku

Diku – Direktoratet for internasjonalisering og kvalitetsutvikling i høyere utdanning skal fremme kvalitet i universitet og høgskoler, fagskoler og kunstnerlig utviklingsarbeid gjennom nasjonale og internasjonale insentivordninger, samt styrke kvalitet gjennom internasjonalisering i grunnopplæringen.