SIU har blitt Diku – Direktoratet for internasjonalisering og kvalitetsutvikling i høyere utdanning. Det vil komme et nytt nettsted tidlig 2019.

Ny avtale sikrer mer samarbeid med Brasil

Kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen og Brasils utdanningsminister José Mendonça Filho signerte nylig en samarbeidsavtale innen utdanning. Begge forplikter seg til mer samarbeid og mer studentmobilitet mellom Norge og Brasil. 

Av: Av nyhetsredaksjonen.

Publisert: 22.09.2016

Som tidligere vil samarbeidet mellom Brasil og Norge fortsatt handle om høyere utdanning, men det åpnes også opp for samarbeid innen grunnopplæringen med særlig fokus på fag- og yrkesopplæring.

Fra bacalao til olje

Kunnskapsministeren undertegnet avtalen i Brasilia denne uken. Sammen med kunnskapsministeren er over seksti representanter fra norsk høyere utdanningssektor, for å knytte kontakter og videreutvikle samarbeid med brasilianske utdanningsinstitusjoner. 

I forbindelse med signeringen trakk Røe Isaksen frem det tette samarbeidet som har eksistert i over hundre år mellom Norge og Brasil. Dette startet med bacalao og har videreutviklet seg til å handle like mye om olje og gass. 

Kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen og Brasils utdanningsminister José Mendonça Filho i Brasilia.

Kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen og Brasils utdanningsminister José Mendonça Filho signerte nylig en samarbeidsavtale mellom Norge og Brasil. Foto: Harald Nybølet/SIU

Over 100 norske bedrifter er i dag etablert i Brasil og mer enn 22000 brasilianere arbeider i disse firmaene.

Røe Isaksen presenterte også regjeringens Panorama-strategi, som omhandler samarbeid innen høyere utdanning og forskning med seks land: India, Japan, Kina, Russland og Sør Afrika i tillegg til Brasil.

Den norske kunnskapsministeren understreket at Brasil er et viktig og prioritert land for Norge både nå og i fremtiden, og applauderte også kvaliteten på mange brasilianske høyere utdanningsinstitusjoner.

Les også: Vurderte å avlyse reisen til Brasil

300 studenter i Norge

Røe Isaksen nevnte også ordningen Science without Borders, som de siste årene har sørget for at mer enn 100 000 brasilianske studenter har vært på studieopphold i utlandet, 300 av disse i Norge. Ordningen skal nå evalueres.

Den norske kunnskapsministeren har også møtt nordmenn som studerer i Brasil i løpet av delegasjonsreisen, deriblant studenter ved handelshøgskolen FGV-EASEP i Sao Paolo og flere institusjoner i Rio de Janeiro. Antallet norske studenter i Brasil har vært forholdsvis lavt de siste årene, i 2015 var 42 norske studenter på utveksling hit, mens bare fem nordmenn tok en hel grad i landet.

Kunnskapsministeren i samtale med norske studenter som er på utveksling i Brasil. Foto: Margunn Instefjord/SIU 

Brasils utdanningsminister Mendonça Filho la i sin tale ikke skjul på at utdanningssystemet i Brasil er i en krevende økonomisk situasjon som krever vanskelige prioriteringer. Ministeren ønsker å satse mer på utveksling på masternivå og vil se på hvordan institusjonene kan kobles tettere på Science without Borders-ordningen, dersom denne videreføres.

Godt samarbeid med Capes

SIUs direktør Harald Nybølet deltar også i Kunnskapsministerens delegasjon til Brasil, og han understreker det gode samarbeidet SIU har med Capes, SIUs brasilianske søsterorganisasjon. Dette har åpnet opp for samarbeid mellom Norge og Brasil på flere fagområder, som kanskje ellers ikke hadde vært mulig, påpeker Nybølet. Nå ønsker Capes å utvide samarbeidet med Norge til å dekke også fag- og yrkesopplæring og godkjenning av kvalifikasjoner.

– Dette ser SIU positivt på. En satsing på utveksling innen mastergrader og tettere institusjonsinvolvering er også helt i tråd med SIUs ønsker for det videre samarbeidet, sier Nybølet. Og at Brasil også ønsker å samarbeide innen grunnutdanningen er en mulighet vi må ta vare på, avslutter han.