SIU har blitt Diku – Direktoratet for internasjonalisering og kvalitetsutvikling i høyere utdanning. Det vil komme et nytt nettsted tidlig 2019.

NTNU markerer seg som toppinstitusjon i Europa

Strategisk satsing på Erasmus+ ved NTNU har resultert i tildeling av midler gjennom flere av EUs prestisjeprogrammer. For aller første gang blir en norsk institusjon koordinator for en Kunnskapsallianse.

Av: Victoria Susanne Nydegger Schrøder.

Publisert: 16.10.2018

Alfnes og Strandhagen

Professor Jan Ola Strandhagen og førsteamanuensis Erlend Alfnes fra faggruppen produksjonsledelse ved NTNU.

NTNU hevder seg i utdanningseliten i Europa gjennom tildelingen av Norges aller første Kunnskapsallianse. Dette er en av få ordninger der norske institusjoner konkurrerer internasjonalt om utdanningskvalitet.

Det har lenge vært en kunnskapspolitisk målsetning i Norge å få tildelt disse prestisjetunge EU-midlene for å styrke norsk utdanning. Nå har endelig en norsk institusjon lykkes i den tøffe konkurransen blant de fremste universitetene og høyskolene i Europa.

Harald Nybølet

Harald Nybølet, direktør i Diku

NTNU har også fått tildelt midler til et prosjekt innenfor det høythengende programmet Jean Monnet. I tillegg koordinerer NTNU Strategiske partnerskap, og er også partner i Erasmus Mundus, et europeisk samarbeids- og mobilitetsprogram for fellesgrader.

– EUs utdanningsprogram Erasmus+ er det største virkemiddelet for kvalitetsutvikling i høyere utdanning i Norge. Vi gratulerer NTNU med resultatene i årets utlysning. Samtidig skulle vi gjerne sett at andre norske institusjoner i større grad tar i bruk bredden av muligheter programmet, sier Harald Nybølet, direktør i Diku – Direktoratet for internasjonalisering og kvalitetsutvikling i høyere utdanning.

Gjennom nåløyet

Midlene under tiltaket Kunnskapsallianser tildeles årlig et knippe nøye utvalgte prosjekter. Å komme igjennom nåløyet er krevende, og det er mye hardt arbeid som ligger bak NTNUs suksess i årets tildelingsrunde.

Anne Borg NTNU prorektor for utdanning

Anne Borg, prorektor for utdanning ved NTNU

– Vi er selvfølgelig veldig stolt over den systematiske innsatsen som mange medarbeidere ved NTNU har lagt ned over lang tid. Det er denne innsatsen som nå gjør at NTNU er såpass sterkt representert i Erasmus+ programmet. Det gir positive ringvirkninger og merverdi for oss som institusjon og for ansatte, men først og fremst for studentene våre, forteller Anne Borg, prorektor for utdanning ved NTNU.

En kunnskapsallianse er et stort, internasjonalt partnerskap mellom utdanning, næringsliv og andre aktører, støttet gjennom Erasmus+. Målet er å styrke Europas innovasjonskapasitet gjennom å koble utdanning, innovasjon og forskning, for å finne nyskapende løsninger på felles utfordringer. NTNUs prosjekt var ett av kun 30 som i år fikk tildelt midler gjennom tiltaket.

Langsiktig arbeid lønner seg

NTNUs Kunnskapsallianse-prosjektet heter Lean 4.0 og koordineres av førsteamanuensis Erlend Alfnes ved Institutt for maskinteknikk og produksjon.

Erlend Alfnes NTNU

Erlend Alfnes, førsteamanuensis ved NTNU og prosjektkoordinator for Kunnskapsalliansen.

– Faggruppe produksjonsledelse er veldig stolte over at vi har fått til et kunnskapsallianse-prosjekt på et tema som vi brenner for. Vi har etablert et sterkt europeisk nettverk på temaet lean produksjon. Lean 4.0 er det tredje og mest prestisjefulle europeiske prosjektet vi harfått til i nettverket, forteller Alfnes.

I Lean 4.0 skal studenter, forskere og industripartnere samarbeide om å løse konkrete problemstillinger og dele deres erfaringer i universitets- og høyskolesektoren så vel som i industriselskaper i Europa.

– Det er helt tydelig at NTNU er internasjonalt orientert og ønsker et slikt strategisk partnerskap med institusjoner og bedrifter i andre land. Støtten fra NTNU gjør det mulig å forsterke forskningsaktiviteten i prosjektene og skape resultater som er langt framme internasjonalt, fastslår Alfnes.

Dette er andre gang prosjektkoordinator Erlend Alfnes ved NTNU mottar prosjektmidler gjennom Erasmus+. Han var koordinator for prosjektet EuroLean+ som i 2015 fikk innvilget midler innenfor tiltaket Strategisk partnerskap. Allerede da gikk prosjektgruppen med tanker om å søke midler som Kunnskapsallianse på et senere tidspunkt.

EuroLean+ ble avsluttet 1. september i år. Etter planen er det oppstart for Lean 4.0 i januar 2019.

Prosjektetableringsstøtte fra Diku

Diku er nasjonalt kontor for utdanningsdelen av Erasmus+ i Norge. I motsetning til EU-midler som forvaltes av Diku, så utlyses midlene til Kunnskapsallianser sentralt av Europakommisjonen. Institusjonene må selv søke direkte til kommisjonen.

For å styrke kvaliteten i høyere utdanning i Norge er det et kunnskapspolitisk mål å øke deltakelsen i slike sentraliserte Erasmus+-tiltak der tverrsektorielt samarbeid spiller en sentral rolle.

Søknadsprosessen er omfattende, og for å bidra til at norske institusjoner og bedrifter når opp i konkurransen om midlene lyser Diku årlig ut midler i prosjektetableringsstøtte (PES).

Institusjoner kan søke støtte til prosjekter de ønsker å utvikle innenfor syv sentraliserte tiltak under Erasmus+: Kunnskapsallianser, Sektorallianser, Kapasitetsbygging, fellesgrader, Jean Monnet, idrett og policy. I tillegg bistår Diku med veiledning og informasjonsformidling.

Vinner-prosjektene ved NTNU har mottatt prosjektetableringsstøtte (PES) og veiledning av Diku.

– Diku har vært en viktig kompetansepartner i søknadsprosessen og har bidratt til at vi nå har lykkes med å få et så viktig prosjekt, forteller Alfnes.

Styrket kvalitet gjennom strategisk satsing på internasjonalisering

Lise Rye NTNU

Lise Rye, professor ved NTNU

Lise Rye, professor i europeisk samtidshistorie, er koordinator for Jean Monnet-prosjektet ved NTNU.

– Hjelpen fra Diku var viktig for oss, fastslår Rye.

En Jean Monnet-modul er et kort undervisningsprogram eller kurs innenfor Europastudier ved en høyere utdanningsinstitusjon. Modulen kan også bidra til å integrere en Europavinkling i studier som i hovedsak ikke er EU-relaterte.

– Takket være Erasmus+-midlene kan vi gi studentene et bedre studietilbud enn det de ellers ville ha fått. Jean Monnet-tildelingen gir nye muligheter til å utvikle studentaktiv undervisning og samarbeid med andre miljø, både i og utenfor akademia, forklarer Rye.

Lise Rye holder innlegg på Erasmusseminaret 2018 - Meld deg på innen 31. oktober!

Prosjektet er dessuten svært høyt rangert blant årets Jean Monnet-prosjekter. Rye forteller at forankring og et godt støtteapparat ved egen institusjon har vært grunnleggende for søknadssuksessen.

– På Europastudier her ved NTNU er vi opptatte av koblingen mellom forskning og utdanning. Vi har blitt oppmuntret til å søke både H2020 og Erasmus+. Det har vi gjort, og det har vi lyktes med, forteller Rye.

Synergier mellom Horisont 2020 og Erasmus+

Prorektor Anne Borg slår fast at strategisk satsing på internasjonalisering gir resultater.

– Når det gjelder de konkrete resultatene for NTNU i Erasmus+ så handler det om å jobbe systematisk over tid, og å evne og prioritere det internasjonale arbeidet. Da er det gledelig at våre resultater i Erasmus+ prosjekter er i samsvar med den internasjonale handlingsplanen vår. For meg er det et bevis på det er mulig å gå fra ord til handling.

Anne Borg ser en tydelig sammenheng mellom Erasmus+ og Horisont 2020 som gjør at virkemidlene drar i samme retning og bidrar til økt kvalitet i utdanningen.

– Vi ser at Erasmus+-prosjekter kan bygge på hverandre, brukes for intra-europeisk samarbeid, men også for samarbeid med institusjoner utenfor Europa. Det viser seg at konsortier som er dannet under Erasmus+ også har et stort potensial til å videreutvikle samarbeider under EUs forskningsprogrammer. At de ulike virkemiddelapparatene henger sammen og kan sees i sammenheng. For NTNU vil det være et ønske og et mål å se hvordan aktive Horizon 2020- forskningsgrupper kan overføre sine forskningsresultater til utdanningsprosjekter via Erasmus+ programmet. Hos NTNU har stadig flere oppdaget prosjektmulighetene i Erasmus+ programmet, og det er jeg veldig glad for.

Prosjektetableringsstøtte

Diku lyser årlig ut midler til dekning av prosjektetableringskostnader for norske institusjoner, organisasjoner og bedrifter som ønsker å utvikle en prosjektsøknad innenfor sentraliserte tiltak under Erasmus+.

Sentraliserte tiltak er tiltak som forvaltes av Europakommisjonen. 

Aktuelle tiltak:


Kunnskapsallianser

En kunnskapsallianse er et stort, internasjonalt partnerskap mellom utdanning, næringsliv og andre aktører, støttet gjennom Erasmus+. Målet er å styrke Europas innovasjonskapasitet gjennom å koble utdanning, innovasjon og forskning, for å finne nyskapende løsninger på felles utfordringer.

Les mer om Kunnskapsallianser