SIU har blitt Diku – Direktoratet for internasjonalisering og kvalitetsutvikling i høyere utdanning. Det vil komme et nytt nettsted tidlig 2019.

NTNU er årets Erasmus+-institusjon for andre gang

For andre gang utnevnes NTNU til årets Erasmus+-institusjon. Universitetet viser særdeles god fremgang og utvikling siden forrige utnevnelse i 2015, og i år har de vist at de også satser på nye, underbrukte områder innenfor EUs utdanningsprogram. Dette bidrar til å styrke kvaliteten i utdanningen.

Av: Victoria Susanne Nydegger Schrøder.

Publisert: 13.11.2018

pris2

Dzenana Karadza fra internasjonalt kontor ved NTNU tok imot prisen under årets Erasmusseminar i Oslo.

«NTNU viser en uovertruffen bredde når det gjelder deltakelse i Eramsus+-programmet. Universitetet deltar i alle de sentraliserte tiltakene, og har god deltakelse i europeisk og global mobilitet» lyder juryens uttalelse.

Årets Erasmus+-institusjon kåres under Erasmusseminaret arrangert av Diku – Direktoratet for internasjonalisering og kvalitetsutvikling i høyere utdanning. Erasmusseminaret er den årlige møteplassen for alle som arbeider med EUs utdanningsprogram Erasmus+ ved høyere utdanningsinstitusjoner i Norge. I år gikk arrangementet av stabelen i Oslo 13.-14. november.

Dette er andre gang NTNU kan smykke seg med den gjeve tittelen. Forrige gang NTNU tok imot utmerkelsen var i 2015. Da ble det lagt vekt på den tydelige strategiske forankringen av internasjonaliseringsarbeidet ved institusjonen, og ledelsens klare mål for deltakelse i programmet.

Årets utnevnelse er en bekreftelse på at strategisk satsing på Erasmus+ ved høyere utdanningsinstitusjoner bærer frukter.

Hevder seg i utdanningseliten i Europa

I årets Erasmus+-tildeling har NTNU mottatt midler gjennom flere av EUs prestisjeprogrammer, deriblant Norges aller første Kunnskapsallianse. Dette er en av få ordninger der norske institusjoner konkurrerer internasjonalt om utdanningskvalitet.

Det har lenge vært en kunnskapspolitisk målsetning i Norge å få tildelt disse prestisjetunge EU-midlene. Nå har endelig en norsk institusjon lykkes i den tøffe konkurransen blant de fremste universitetene og høyskolene i Europa.

NTNU har også fått tildelt midler til et prosjekt innenfor det høythengende programmet Jean Monnet. I tillegg koordinerer NTNU Strategiske partnerskap, og er også partner i Erasmus Mundus, et europeisk samarbeids- og mobilitetsprogram for fellesgrader.

Les mer om utdanningsprosjektene ved NTNU.

Erasmus+ gir positive ringvirkninger og merverdi.

– Vi er selvfølgelig veldig stolt over den systematiske innsatsen som mange medarbeidere ved NTNU har lagt ned over lang tid. Det er denne innsatsen som nå gjør at NTNU er såpass sterkt representert i Erasmus+ programmet. Det gir positive ringvirkninger og merverdi for oss som institusjon og for ansatte, men først og fremst for studentene våre, forteller Anne Borg, prorektor for utdanning ved NTNU.