SIU har blitt Diku – Direktoratet for internasjonalisering og kvalitetsutvikling i høyere utdanning. Det vil komme et nytt nettsted tidlig 2019.

Markerer 30 år med nordisk utdanningssamarbeid gjennom Nordplus

I år markeres 30-årsjubileet for utdanningsprogrammet Nordplus. Samtidig er det 10 år siden de baltiske landene tok steget inn i samarbeidet. Årlig får over 10 000 mennesker utbytte av det folkekjære programmet.

Av: Victoria Susanne Nydegger Schrøder.

Publisert: 07.11.2018

Feiring av Nordplus i Stortinget

Onsdag 31. oktober var det duket for storslått feiring av Nordplus i Stortinget.

2018 er et stort jubileumsår for Nordplus, Nordisk Ministerråds største utdanningsprogram innenfor livslang læring.

Ikke bare er det hele 30 år siden programmet ble grunnlagt; det er også 10 år siden Estland, Latvia og Litauen ble likeverdige partnere i Nordplus.

– Gjennom programmet løftes felles utfordringer som omstilling, integrering og digitalisering. På den måten har Nordplus i 30 år bidratt til utveksling av ideer og erfaringer landene imellom, sier kunnskaps- og integreringsminister Jan Tore Sanner.

Fremmer kunnskap og forståelse

Direktør Harald Nybølet

Direktør i Diku, Harald Nybølet

I Norge er det Diku – Direktoratet for internasjonalisering og kvalitetsutvikling i høyere utdanning – som administrerer Nordplus-programmet. Direktør Harald Nybølet understreker hvor viktig programmet er for fellesskapet i Norden.

– Nordplus er et viktig program som Diku har gleden av å være en del av. Vårt historiske og geografiske fellesskap i Norden og Baltikum skaper en naturlig ramme for samarbeidet. Nordplus programmene skaper fantastiske muligheter for å fremme kunnskap og forståelse for vårt felles nordiske språk, kultur og levesett i skole og det daglige liv, sier Harald Nybølet, direktør i Diku.

Et folkelig program

Jubileet ble markert i Estland i begynnelsen av oktober og i Oslo 31. oktober. Storslått feiring er en selvfølgelighet for et så folkekjært program som Nordplus.

Les mer om markeringen på Nordisk råd og Nordisk ministerråds nettside.

– Nordplus er et av de mest folkelige prosjektene vi har, sier Dagfinn Høybråten, generalsekretær i Nordisk Ministerråd og Nordisk Råd.

Over 10 000 mennesker i Norden og Baltikum får utbytte av programmet hvert år.

– Nordplus har gjort en forskjell på individ-nivå, og det er ganske unikt. Hvert år har vi nye deltagere, som får mulighet til å dele erfaringer og bruke dette i hverdagen. Det er som ringer i vannet, og det skaper en flott positiv spiral, fortsetter Høybråten.

Bli med på søkerwebinar!

Søknadsrunden for 2019 åpnet 2. november 2018.

29. november 2018 arrangerer Diku søkerwebinar der du kan få hjelp, råd og tips til søknadsprosessen.

Les mer om Nordplus-programmene: 

Fakta om Nordplus:

Nordplus støtter projekter innenfor utdanning, kunnskapsformidling og nettverksbygging mellom barnehager, skoler, universiteter og ideelle organisasjoner i Norden og Baltikum.

Nordplus er et av de største tiltakene under Nordisk Ministerråd og mottar hvert år ca. 74 millioner DKK til forskjellige nettverk, utviklingsprosjekter og mobilitetsaktiviterer.

Hvert år:

  • mottas ca. 650 søknader
  • søkes det om 2-3 ganger så mye midler som er tilgjengelig
  • deltar 3 400 - 3 900 utdanningsinstitusjoner og organisasjoner i søknadsrunden og vanligvis er halvparten av søkerne nye søkere
  • er ca. 8 500 personer på utveksling
Nordplus 30 år